Biểu Mẫu

Mẫu phiếu thông tin học sinh 2021

Tải về Bản in

Mẫu phiếu thông tin học sinh là biểu mẫu dùng để kê khai lý lịch chi tiết của từng học sinh, để từ đó nhà trường nắm rõ được lý lịch cũng như hoàn cảnh của các em học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu kê khai thông tin học sinh.

  1. Mẫu phiếu thông tin học sinh là gì?

  Mẫu phiếu thông tin học sinh là mẫu để kê khai toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin nhân thân, kết quả học tập năm học cũ, có tham gia cán bộ lớp hay không để thầy cô dùng làm căn cứ quản lý học sinh dễ dàng hơn.

  2. Phiếu thông tin học sinh năm học 2021 – 2022

  THÔNG TIN HỌC SINH LỚP…….
  Năm học 2021 – 2022

  (Phụ huynh ghi đầy đủ thông tin để GVCN lưu hồ sơ học sinh)

  Họ và tên học sinh: ……………………………………………………….. – Lớp:……..

  Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………….

  Là con thứ: ………………………………………………………………………………………..

  Tiền sử bệnh tật: ………………………………………………………………………………

  Quê quán: …………………………………………………………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

  Hộ khẩu tạm trú: ……………………………………………………………………………….

  Hiện tại ở: ……………………………………………………………………………………………

  Họ và tên bố: ………………………………… Sinh năm: ………………………………….

  Số CMND: …………………………………..Cấp ngày: …../…../……… tại………………

  Nghề nghiệp: …………………………………….. ĐTDĐ: ……………………………….

  Quê quán: ………………………………………………………………….

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

  Hộ khẩu tạm trú: ………………………………………………………………………………

  Hiện tại ở: ………………………………………………………………………………………..

  Họ và tên mẹ: …………………………………. Sinh năm: …………………………….

  Số CMND: …………………………………Cấp ngày: …../…../……… tại…………….

  Nghề nghiệp: …………………………………… ĐTDĐ: ……………………………………..

  Quê quán: ……………………………………………………………………………………..

  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………

  Hộ khẩu tạm trú: ………………………………………………………………………….

  Hiện tại ở: ………………………………………………………………………………………

  (Lưu ý: PHHS điền đúng số điện thoại thường xuyên dùng)

  Phụ huynh học sinh
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  …………………………

  3. Mẫu phiếu thông tin học sinh số 1

  Phiếu điều tra thông tin học sinh

  Lớp…….GVCN

  1. Họ và tên………………………………………………….

  2. Ngày tháng năm sinh………………………………….

  3. Chỗ ở hiện tại:……………………………………………

  4. Kết quả xếp loại năm học 2019-2020:………………..

  5. Đã tham gia cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh)…………………

  6. Họ tên bố: ……………………….Năm sinh…………………….Nghề nghiệp………….

  Nơi công tác………………………………..SĐT liên lạc……………………

  7. Họ tên mẹ: ……………………….Năm sinh…………………….Nghề nghiệp………….

  Nơi công tác………………………………..SĐT liên lạc……………………

  8. Sở trường, năng khiếu của học sinh……………………………

  9. Em thích gì? Em ghét gì?

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

  10. Em mong muốn điều gì ở giáo viên chủ nhiệm

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

  Ghi chú: Đề nghị học sinh ghi đầy đủ và nộp đúng hạn cho giáo viên

  Xác nhận của phụ huynh

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  ………ngày……tháng……năm……

  Học sinh ký tên

  4. Mẫu phiếu thông tin học sinh số 2

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  ________________________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ____________________________________

  PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN HỌC SINH

  Trường: …………………………………………………………….. Lớp: ……………………

  1) Họ và tên học sinh (viết chữ in hoa): …………………………………..

  2) Giới tính (Nam/Nữ): …………..

  3) Dân tộc: …………………………………..

  4) Đối tượng chính sách: ………………………………………………………….

  5) Ngày sinh: ……/……../………………..

  6) Nơi sinh (tỉnh/thành phố): ……………………………………………………

  7) Học sinh khuyết tật: ……………………………………………………………….

  8) Hộ khẩu thường trú:………………………………………

  8a) Tỉnh/thành phố: ……………………………..

  8b) Quận/huyện: ……………………………. 8c) Phường/xã/thị trấn: ………………

  8d) Phố/thôn: ………………………..8đ) Tổ/xóm: …………….

  9) Nơi ở hiện nay:…………………………………….

  9a) Tỉnh/thành phố: …………………………….. 9b) Quận/huyện: ………………….

  9c) Phường/xã/thị trấn: ……………………………. 9d) Phố/thôn: ……………………….. 9đ) Tổ/xóm: ……………..

  Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật.

  Quan hệ của người kê khai với học sinh

  (Cha/Mẹ/Ông/Bà/ Người đỡ đầu …)

  …………………………………………..

  Số ĐT người kê khai: ……………………………

  Lưu ý: CMHS nộp phiếu này cho nhà trường chậm nhất ngày ………….

  ………, ngày tháng ….năm ….

  NGƯỜI KÊ KHAI

  (ký và ghi rõ họ tên)

  …………………………………………..

  5. Mẫu phiếu thông tin học sinh số 3

  PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN, LÍ LỊCH HỌC SINH

  Lớp:…………………..

  GVCN:……………………… SĐT:…………………..

  —–***—–

  I. Bản thân học sinh

  1. Họ và tên :…………………….Giới tính (Nam, nữ)…………..Dân tộc : …………

  2. Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………….

  3. Nơi sinh: (Xã, Huyện, Tỉnh):………………………………………………………..

  4. Chổ ở hiện tại: (KV, (Phường) Xã, Huyện, tỉnh):……………………………………..

  …………………………………………………………………………..…………………

  5. Số điện thoại (Di động hoặc nhà riêng nếu có) :…………………………………………..

  6. Kết quả xếp loại năm học ……..: Học tập:………………………Hạnh kiểm :………………….

  7. Đã tham gia cán bộ lớp (Ghi rõ chức danh: Lớp trưởng, Lớp phó, nhóm trưởng, chi đội trưởng: ……………………………………………………………………………………………………..

  II. Nhân thân:

  8. Họ tên cha:…………………………….Năm sinh:…………………… …………………..

  Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………….

  Nơi công tác: ……………………Số điện thoại liên lạc: …………..…………………

  9. Họ tên mẹ:……………………………………….Năm sinh:.….……………… …………

  Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………

  Nơi công tác : ………………………Số điện thoại liên lạc: …………………………………………….

  (Hiện nay đang ở với ai: ghi rõ họ tên ông bà, chú bác cô dì đang ở) ………….SĐT:……………

  10. Hoàn cảnh gia đình (Con Thương binh, Mồ côi, Hộ nghèo, Khó khăn)…………………………

  Ghi rõ vài nét khái quát về hoàn cảnh gia đình hiện nay như thế nào (khó khăn, đau ốm, thu nhập của cha mẹ, hoàn cảnh anh chị em trong gia đình có gì khó khăn khăn, cần giúp đỡ):………………………………………………..

  11. Sở thích học các môn:………………………………………………………………

  12. Năng khiếu (Các lĩnh vực Văn nghệ, TDTT, Sáng tác thơ văn, Tin học…):…………………………………………………………………..

  Ghi chú:

  Đề nghị HS ghi đầy đủ thông tin và nộp đúng hạn để khỏi ảnh hưởng công việc chung của trường.

  XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH

  (ký và ghi rõ họ tên)

  …….ngày.…….tháng ………m

  Học sinh ký tên

  Trên đây là Mẫu phiếu thông tin học sinh 2021 dùng để kê khai chi tiết lý lịch của từng học sinh vào dịp đầu năm học mới, để nhà trường quản lý học sinh thuận tiện hơn.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button