Biểu Mẫu

Mẫu S2-06e/KB/TABMIS: Liệt kê chứng từ quản lý cam kết chi

Tải về Bản in

Mẫu S2-06e/KB/TABMIS – Liệt kê chứng từ quản lý cam kết chi được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

  1. Mẫu S2-06e/KB/TABMIS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC: ………………..

  Mã KBNN: …………...

  Mẫu số S206e/KB/TABMIS
  (Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
  Ngày lập: …………….…

  LIỆT KÊ CHỨNG T
  QUẢN LÝ CAM KẾT CHI

  Từ ngày: ………………. đến ngày …………………………

  Nhân viên: (tất cả hoặc chi tiết theo từng nhân viên)

  Trạng thái phê duyệt (Của Đơn đặt hàng):

  Loại tiền:

  Sắp xếp theo:

  Đơn đặt hàng: (All/Khung/CKC)

  STT

  Đơn đặt hàng

  Mã NCC

  Số YCTT tương ứng

  Ngày nhập giao dịch

  Ngày hạch toán

  Tài khoản (12 đoạn mã COA)

  Phát sinh

  Trạng thái phê duyệt (HĐTH)

  N.Tệ

  VNĐ

  1

  Khung (Đối với Đầu Tư), Số: …

  HĐTH, Số: …

  HĐTH, Số: …

  2

  Cam kết chi Số: …

  KẾ TOÁN

  K TOÁN TRƯỞNG

  2. Mẫu S2-06e/KB/TABMIS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

  Nội dung của Liệt kê chứng từ Phân hệ Cam kết chi

  KBNN:

  Mã KBNN:………..

  Mẫu S2-06e/KB/TABMIS

  (TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

  Ngày lập:…………………..

  LIỆT KÊ CHỨNG TỪ QUẢN LÝ CAM KẾT CHI

  Từ ngày:………..……… đến ngày………………..

  Nhân viên: (tất cả hoặc chi tiết theo từng nhân viên)

  Trạng thái phê duyệt (Của Đơn đặt hàng):

  Loại tiền:

  Sắp xếp theo:

  Đơn đặt hàng: (All/Khung/CKC)

  STT

  Đơn đặt hàng

  Mã NCC

  Số YCTT tương ứng

  Ngày nhập giao dịch

  Ngày hạch toán

  Tài khoản

  (12 đoạn mã COA)

  Phát sinh

  Trạng thái phê duyệt (HĐTH)

  N.Tệ

  VNĐ

  1

  Khung (Đối với Đầu Tư), Số: …

  HĐTH, Số: …

  HĐTH, Số: …

  2

  Cam kết chi

  Số: …

  Liệt kê chứng từ Phân hệ Cam kết chi

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button