Biểu Mẫu

Mẫu số 01/KHCN: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển

Tải về Bản in

Mẫu số 01/KHCN: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển là gì? Mẫu đơn đăng ký xét tuyển gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đăng ký xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển là gì?

Mẫu số 01/KHCN: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc đăng ký xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận khôn qua thi tuyển. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin xét tuyển… Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu số 01/KHCN: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển

Mẫu số 01/KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…………, ngày…tháng…năm 20……

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG BẰNG HÌNH THỨC TIẾP NHẬN KHÔNG QUA THI TUYỂN VÀO CHỨC DANH (1)… HẠNG……(2)

Họ và tên:…………………………………………………. Nam, Nữ:……………………………

Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………..………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………..………………………….

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………………………………………………………………………………………

Trình độ và chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………………….

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (3) ………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển vào chức danh…hạng… của……………………………….(4), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ xét tuyển ở vị trí chức danh…………………..hạng…………(5). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển vào chức danh … hạng … theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm:…………………………(6)

3. Tài liệu chứng minh những kết quả khoa học và công nghệ đạt được;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe;

5. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ;

(2), (5) Ghi đúng vị trí hạng chức danh cần tuyển của đơn vị tuyển dụng;

(3) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(4) Ghi đúng tên đơn vị có thông báo tuyển dụng;

(6) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

Mẫu số 01/KHCN: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button