Biểu Mẫu

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đường giao thông

Tải về

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đường giao thông

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đường giao thông là mẫu sổ được lập ra để ghi chép lại việc đo đạc nghiệm thu đường giao thông. Mẫu sổ nêu rõ công trình hạng mục, địa điểm xây dựng, thành phần nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, số liệu đo đạc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đường giao thông tại đây.

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đào, nạo vét kênh mương

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đường giao thông

Nội dung cơ bản của mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đường giao thông như sau:

SỔ ĐO ĐẠC NGHIỆM THU
ĐƯỜNG GIAO THÔNG (HOẶC ĐÊ BAO, BỜ KÊNH, BỜ BỂ LẮNG)

Công trình: …………………………………………………………………………………………………

Hạng mục: ………………………………………………………………………………………………….

Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………………

1. Thành phần nghiệm thu:

● Đại diện Ban Quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu xây thi công: ……………………..(Ghi tên nhà thầu)………………………

– Ông: …………………………………… Chức vụ: …………………………………………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: …………………………………………………….

– Ông: …………………………………… Chức vụ: …………………………………………………….

2. Thời gian nghiệm thu:…………ngày……tháng……..năm…..

3. Thông số thiết được duyệt: Bmặt = ………… m, Cao độ mặt bờ: ………………………….

Hệ số mái, m = ………….. Chiều rộng lưu không: …………………………………………………

4. Số liệu đo đạc:

– Mặt cắt đo: ……………………………………………………………………………………………….

– Chiều rộng lưu không: ………………………………………………………………………………….

– Tên mốc cao độ sử dụng đo nghiệm thu: ……………………….. Cao độ mốc: ……………..

– Số đọc mia tại mốc cao độ: ………………………………………………………………………….

Hướng đo Điểm đo Khoảng cách điểm đo (m) Số đọc mia
tại điểm đo
Cao độ điểm đo Ghi chú
CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button