Biểu Mẫu

Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện

Tải về Bản in

Mẫu sổ theo dõi về việc cấp giấy chứng nhận huấn luyện

Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Mẫu nêu rõ thông tin thời gian huấn luyện… Mẫu được ban hành theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện

  TÊN TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG……….

  SỔ THEO DÕI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN

  Năm 20…….

  I. NHÓM 1

  TT

  Họ tên

  Năm sinh

  Công việc

  Nơi làm việc

  Huấn luyện từ ngày … Đến ngày…

  Kết quả

  Số Giấy chứng nhận

  Chữ ký

  1

  2

  II. NHÓM 2

  TT

  Họ tên

  Năm sinh

  Công việc

  Nơi làm việc

  Huấn luyện từ ngày… Đến ngày…

  Kết quả

  Số Giấy chứng nhận

  Chữ ký

  1

  2

  III. NHÓM 5

  TT

  Họ tên

  Năm sinh

  Công việc

  Nơi làm việc

  Huấn luyện từ ngày… Đến ngày…

  Kết quả

  Số Giấy chứng nhận

  Chữ ký

  1

  2

  IV. NHÓM 6

  TT

  Họ tên

  Năm sinh

  Công việc

  Nơi làm việc

  Huấn luyện từ ngày… Đến ngày…

  Kết quả

  Số Giấy chứng nhận

  Chữ ký

  1

  2

  V. NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

  TT

  Họ tên

  Năm sinh

  Công việc

  Nơi làm việc

  Huấn luyện từ ngày … Đến ngày…

  Kết quả

  Số Giấy chứng nhận

  Chữ ký

  I

  Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (lần đầu)

  1

  2

  II

  Tập huấn cập nhật kiến thức, thông tin an toàn, vệ sinh lao động cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  1

  2

  THỦ TRƯỞNG
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  NGƯỜI VÀO SỔ
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

  Mẫu sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận huấn luyện

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button