Biểu Mẫu

Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán

Tải về

Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán

Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán là mẫu bản thông báo được lập ra để từ chối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán. Mẫu bản thông báo nêu rõ thông tin số hiệu giao giao dịch, lý do từ chối, ngân hàng gửi, ngân hàng nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán tại đây.

Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ trối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán

Mẫu bản tình hình thanh toán và nộp công nợ của dự án

Mẫu số 04-TT: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng

Mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán

Nội dung cơ bản của mẫu số TTLNH-07: Thông báo từ chối yêu cầu hoàn trả lại lệnh thanh toán như sau:

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG
————
Mẫu số TTLNH-07

THÔNG BÁO
TỪ CHỐI YÊU CẦU HOÀN TRẢ LỆNH THANH TOÁN

Số hiệu giao dịch:.……………………………….Ngày, giờ lập:.……………………………….

Ngân hàng gửi lệnh:.……………………………………………………………………………….

Lý do:.………………………………………………………………………………………………..

Các thông tin của giao dịch gốc

Số hiệu giao dịch:………………….Ngày giao dịch:……………….Ngày, giờ lập:…………..

Ngân hàng gửi:……………………………………………………………………………………..

Ngân hàng nhận:……………………………………………………………………………………

Người phát lệnh:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………..……………..

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………………………..

Người nhận lệnh:…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:…………………………………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………………………..

Số tiền bằng số:……………………………………………………………………………………

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………………………………….

KẾ TOÁN KIỂM SOÁT CHỦ TÀI KHOẢN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button