Biểu Mẫu

Mẫu số TTLNH-10: Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên

Tải về

Mẫu số TTLNH-10: Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên

Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên là mẫu sử dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Mẫu số TTLNH-10: Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên nêu rõ thông tin ngày giao dịch, ngân hàng giao dịch, ngân hàng tham gia, nợ, còn, chênh lệch số tiền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên tại đây.

Mẫu số TTLNH-11: Tổng hợp các giao dịch thành viên

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Mẫu phiếu thông tin về đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu số TTLNH-10: Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên

Nội dung cơ bản của Mẫu số TTLNH-10: Tổng hợp giao dịch đơn vị thành viên như sau:

THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

——————-

Mẫu số TTLNH-10

TỔNG HỢP GIAO DỊCH ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Ngày giao dịch:……………………………………………………………………………….

Dịch vụ:………………………………………………………………………………….…….

Ngân hàng:………………………………………………………………………….………….

Trang:……………………………………………………………………………………………

Ngân hàng tham gia
Nợ Chênh lệch số tiền
Số món
Số tiền Số món
Số tiền Nợ
Số hiệu
Tên ngân hàng

Tổng cộng

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

Chú thích:

– Lập theo từng loại dịch vụ và tổng hợp.

– Lập cho từng đơn vị thành viên.

– Cho biết giao dịch đi và đến của ĐVTV này với từng ĐVTV khác.

– Cộng tổng của từng hệ thống và toàn bảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button