Biểu Mẫu

Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học 2021

Tải về Bản in

Mẫu sơ yếu về lý lịch học sinh tiểu học là mẫu bản sơ yếu được lập ra để khai báo về thông tin của học sinh tiểu học. Mẫu sơ yếu nêu rõ nội dung thông tin cá nhân của học sinh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  1. Mẫu sơ yếu lý lịch tiểu học là gì?

  Mẫu sơ yếu lý lịch tiểu học được sử dụng để khai báo về thông tin cá nhân của của học sinh tiểu học, đồng thời cũng là tài liệu để nhà trường nắm rõ hồ sơ học sinh, giúp quá trình liên hệ giữa gia đình và nhà trường thuận lợi hơn. Mẫu gồm các thông tin: Họ tên học sinh, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, thông tin về gia đình …

  2. Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học số 1

  PHÒNG GD& ĐT……………..

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  ……….., Ngày…. tháng ..năm 201

  SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH LỚP ……..

  Họ và tên HS: ……… ……………………………………………………………Nam…………..Nữ ………….

  Ngày tháng năm sinh: …………………………………………Nơi sinh: …………………………………..

  Tôn giáo: …………………………………………………………..Dân tộc: ……………………………………

  Địa chỉ thường trú (Theo hộ khẩu): Số nhà: ………………………Đường: ………………………

  Tổ: ………………………….. Khu phố: ………………….. Phường (xã): …………………………………

  Quận (huyện): ……………………………………………. TP (tỉnh): ………………………………………

  Địa chỉ tạm trú (Nơi ở hiện nay- Nếu có): Số nhà: ………………….. Đường:………………….

  Tổ: ………………………….. Khu phố: ………………….. Phường (xã): …………………………………

  Quận (huyện): ……………………………………………. TP (tỉnh): ………………………………………

  Họ và tên cha: …………………………………………………………………..Năm sinh: ………………….

  Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….Số ĐT: ………………………..

  Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………Năm sinh: ………………….

  Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….Số ĐT: ………………………..

  Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………………

  Thành phần gia đình:

  • Con liệt sĩ…………….
  • Con thương binh……….
  • Con bộ đội…………..
  • Giáo viên…………
  • Công nhân viên…………
  • Lao động………..

  Năng khiếu đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………

  Số anh chị em trong gia đình: …………………………………Con thứ mấy: ………………………….

  Học lực: ……………………………………………………………….Hạnh kiểm: …………………………….

  Học sinh mới: Từ trường: ………………………………………………………………………………………

  Quận ………………………………….. Thành phố chuyển về.

  Số điện thoại liên hệ khi cần gấp: …………………………………………………………………………………

  Tôi xin cam kết những điều khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời khai của mình.

  Phụ huynh ký ghi rõ họ tên

  (ký tên)

  3. Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học số 2

  SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH

  Họ và tên: ……………………………………………………………. Nam/Nữ: …………………..

  Ngày sinh: …………………………………………… Nơi sinh: ……………………………………

  Dân tộc: …………………………………………….. Tôn giáo: …………………………………….

  Thành phần gia đình: ………………………………………………………………………………..

  Họ tên cha: ……………………………… Tuổi: …………… Nghề nghiệp: …………………..

  Họ tên mẹ: ………………………………. Tuổi: …………… Nghề nghiệp: …………………..

  Họ tên người đỡ đầu: ……………………… Tuổi: ………….. Nghề nghiệp: ……………..

  Địa chỉ thường trú (tạm trú): ………………………………………………………………………

  Số điện thoại bàn: …………………………….. Di động: ……………………………………….

  Nguồn thu nhập của cha, mẹ: …………………… đồng/tháng

  Sở thích:

  – Màu sắc: ……………………………………… Ăn uống: ………………………………………..

  – Thể thao: ……………………………………… Âm nhạc: ………………………………………..

  – Giải trí: ……………………………………… Thói quen: ………………………………………..

  Chiếu cao

  Cân nặng

  Cận thị

  Thiểu năng trí tuệ

  Khuyết tật gì

  GĐ nghèo

  Hoàn cảnh gia đình: …………………………………………………………………….

  4. Cách ghi sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học

  Trong bài viết này, share-data.top.vn sẽ hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học theo mẫu 1, mẫu 2 các bạn làm tương tự.

  – Phòng GD&ĐT: Bạn ghi tỉnh các em đang học tập sinh sống. Chẳng hạn, học ở Hải Dương thì các em ghi là phòng GD&ĐT Hải Dương.

  – Trường tiểu học: Điền tên trường tiểu học đang theo học.

  …., Ngày …. tháng … năm 201 …: Các em điền thông tin địa chỉ đang sống và ngày, tháng, năm hiện tại mà các em đang viết giấy sơ yếu này. Chẳng hạn, Hải Dương, ngày 10/11/2019

  Sơ yếu lý lịch học sinh lớp ...: Em đang học lớp nào thì ghi lớp đó.

  Họ và tên HS: Điền đầy đủ thông tin họ và tên học sinh.

  Nam …. Nữ: Giới tính gì thì điền đầy đủ giới tính đó.

  Ngày tháng năm sinh: Điền đúng ngày sinh theo giấy khai sinh.

  Nơi sinh: Ghi tỉnh mà em được sinh ra theo đúng mẫu giấy khai sinh.

  Tôn giáo: Nếu không theo tôn giáo thì em ghi là Không. Còn nếu theo thiên chúa giáo, đạo tin lành thì em ghi theo đúng đạo mà em theo.

  Dân tộc: Em thuộc dân tộc gì thì điền dân tộc đó. Chẳng hạn như em dân tộc Thái thì ghi dân tộc thái.

  Địa chỉ thường trú: Các em ghi theo đúng như trong sổ hộ khẩu, từ số nhà cho tới tỉnh.

  Địa chỉ tạm trú: Ghi theo địa chỉ hiện tại em đang sinh sống, cũng ghi từ số nhà tới tỉnh.

  Trên đây là Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học 2021 cùng hướng dẫn viết sơ yếu lý lịch một cách chi tiết, đầy đủ dành cho các em học sinh điền một cách chính xác nhất.

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button