Biểu Mẫu

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày – Tiếng Anh

Tải về

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày – Tiếng Anh

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày – Tiếng Anh là mẫu đơn được lập ra để theo dõi về doanh thu hàng ngày của doanh nghiệp mình. Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày – Tiếng Anh giúp các bạn theo dõi doanh thu chịu thuế, doanh thu không tính thuế, tổng doanh thu từng ngày của doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày bằng Tiếng Anh tại đây.

Mẫu dự tính doanh thu bán hàng – Product Sales Projection

Mẫu số 01-5/GTGT: Bảng kê số thuế GTGT đã nộp

Mẫu sổ chi tiết doanh thu

Mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày – Tiếng Anh

Nội dung cơ bản của mẫu theo dõi doanh thu hàng ngày – Tiếng Anh như sau:

Daily Sales Recap

For the Month of …………………………………………………………………………………………..

Date Taxable Sales Nontaxable Sales Total Sales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button