Biểu Mẫu

Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình

Tải về

Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình kèm theo hướng dẫn số 01/HD-SXD

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình kèm theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/6/2012 của Sở Xây dựng Bắc Ninh. Đây là mẫu dùng để thông báo trước khi bắt đầu xây dựng công trình. Mẫu bao gồm các thông tin như: Tên chủ đầu tư, địa chỉ, tên công trình, tên nhà thầu thi công… Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

  • UBND xã (phường)………………………………..
  • (Phòng quản lý chất lượng xây dựng cấp huyện)………..
  • (Cơ quan cấp giấy phép)………………………….

1. Tên chủ đầu tư:…………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ liên hệ:…………………………..

– Số điện thoại:……………………………..

– Cấp quyết định đầu tư (đối với vốn ngân sách nhà nước):…….

2. Tên công trình……………………………………………………………….

– Địa điểm xây dựng:………………………

– Thuộc dự án nhóm……, tổng mức đầu tư:……………………đồng

– Diện tích xây dựng:……..m2

– Tổng diện tích sàn:………m2

– Số tầng:…………………………

3. Tên nhà thầu thi công:…………………………………………………………………………….

4. Hình thức quản lý dự án (Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):………………………………………………………………………………….

5. Hình thức giám sát thi công (Chủ đầu tư trực tiếp giám sát hoặc thuê tư vấn, tên đơn vị tư vấn):………………………………………………………………………………………..

6. Giấy phép xây dựng số:……………./GPXD ngày ………tháng……….năm…………

do…………………………..cấp

7. Ngày khởi công:……………………………………………………………………………………..

8. Dự kiến ngày hoàn thành:………………………………………………………………………

(Chủ đầu tư) xin báo ………………………………………………….để biết và theo dõi.

………., ngày…… tháng…….năm……..

Chủ đầu tư

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu thông báo khởi công xây dựng công trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button