Biểu Mẫu

Mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công

Tải về

Mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công của doanh nghiệp

Mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc lấy mẫu vân tay chấm công cho nhân viên của doanh nghiệp. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin của các bộ phận lấy mẫu vân tay, thời gian và địa điểm lấy… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công của doanh nghiệp tại đây.

Mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo lấy mẫu vân tay chấm công như sau:

Tên công cty
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

Số: ………………….

…………, ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
Về việc quy định thời gian lấy mẫu vân tay cho máy chấm công

Để triển khai việc quản lý ngày, giờ công và quản lý chặt chẽ giờ giấc lao động của viên chức, người lao động, công ty sẽ trang bị máy chấm công bằng vân tay. Bộ phận Hành chính nhân sự thông báo thời gian, địa điểm lấy mẫu vân tay của nhân viên cụ thể như sau:

STT

Bộ phận

Thời gian

Địa điểm

Ngày …/…/…. (Thứ …)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Việc lấy mẫu vân tay sẽ thực hiện tại bộ phận Hành Chính Nhân Sự. Đề nghị các Trưởng bộ phận sắp xếp thời gian, bố trí công tác cho tất cả nhân viên có mặt đúng giờ để việc lấy vân tay được hiệu quả.

GIÁM ĐỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button