Pháp Luật

Miễn nhiệm là gì?

Miễn nhiệm là gì? Quy trình miễn nhiệm được thực hiện thế nào?

1. Miễn nhiệm là gì?

Theo quy định tại điều 7 Luật Cán bộ, công chức (LCBCC) 2008: Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

=> Miễn nhiệm được áp dụng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức khi các đối tượng này thôi giữ chức vụ hiệ tại khi chưa hết nhiệm kỳ

2. Miễn nhiệm chủ tịch nước là gì?

Miễn nhiệm chủ tịch nước là việc một người thôi giữ chức vụ chủ tịch nước khi chưa hết nhiệm kỳ.

3. Quy trình miễn nhiệm

Cán bộ, công chức miễn nhiệm chức vụ trong các trường hợp sau theo quy định tại LCBCC và Nghị định 138/2020/NĐ-CP:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Check Also
    Close
    Back to top button