Giáo Dục

Mời quý thầy/cô nộp kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn để phục vụ thảo luận khi bồi dưỡng trực tiếp

Thầy cô hãy cho biết các ý kiến góp ý của các thành viên tổ chuyên môn trong video tập trung vào những nội dung nào? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

Hướng dẫn trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, các thầy cô chỉ nên lấy ý tưởng viết vào bài làm của mình, để đạt được kết quả cao nhất trong tập huấn module 4.

Gợi ý đáp án mô đun 4

Câu hỏi: Mời quý thầy/cô nộp kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn để phục vụ thảo luận khi bồi dưỡng trực tiếp

Trả lời:

Gồm 2 sản phẩm: kế hoạch dạy học môn học và kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục

PHỤ LỤC I

TRƯỜNG ……..

TỔ ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

,……ngày …/8/2021

KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 4 ; Số học sinh: 141 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 35

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 02 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0. Đại học: 02.; Trên đại học: 0

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt: 01 ; Khá: 01 Đạt:. 0; Chưa đạt: 0

3. Thiết bị dạy học:

STT

Thiết bị dạy học/ Dụng cụ

Số lượng

(Bộ)

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

– Máy tính/Tivi

– Tranh thể hiện truyền thống của gia đình, dòng họ

– Giấy A0/ bút lông

01

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình ,dòng họ

– Máy tính cá nhân

2

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Tranh thể hiện sự yêu thương, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, học tập và sinh hoạt.

01

Bài 2: Yêu thương con người

– Máy tính cá nhân

3

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh về những việc làm thể hiện sự chăm chỉ siêng năng, kiên trì trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.

01

Bài 3: Siêng năng kiên trì

– Máy tính cá nhân

4

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video/clip về tình huống trung thực

01

Bài 4: Tôn trọng sự thật

– Máy tính cá nhân

5

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video/clip về tình huống tự lập

01

Bài 5: Tự lập

– Máy tính cá nhân

6

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video tình huống về việc tự giác làm việc nhà

– Bộ dụng cụ thực hành tự nhận thức bản thân

01

Bài 6: Tự nhận thức bản thân.

7

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh hướng dẫn các bước phòng tránh và ứng phó với tình huống nguy hiểm.

– Bộ dụng cụ cho học sinh thực hành ứng phó với các tình huống nguy hiểm

01

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.

– Máy tính cá nhân

8

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Video/clip tình huống về tiết kiệm

– Bộ tranh thể hiện những hành vi tiết kiệm điện, nước

– Bộ dụng cụ, thực hành tiết kiệm

01

Bài 8: Tiết kiệm

– Máy tính cá nhân

9

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh thể hiện mô phỏng mối quan hệ giữa nhà nước và công dân

Video hướng dẫn về quy trình khai sinh cho trẻ em

01

Bài 9: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam

– Máy tính cá nhân

10

– Máy tính/Tivi

– Giấy A0/ bút lông

– Bộ tranh về các nhóm quyền của trẻ em

01

Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em.

– Máy tính cá nhân

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bài tập:

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

– Sân thể dục

01

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.

– Học sinh biết thực hiện một số bước đơn giản và phù hợp để phòng, tránh và ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

– Lớp học

03

III. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học/Chủ đề

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

1

Bài 1: TỰ HÀO VỀ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ

3

1. Kiến thức:

– HS nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.

– Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ.

– Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: Yêu nước, trách nhiệm, cần cù, nhân ái.

2

BÀI 2: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

2

1. Kiến thức:

– HS nêu được khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.

– Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.

– Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.

– Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương con người.

– Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu, tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: Yêu nước, trách nhiệm, cần cù, nhân ái.

3

BÀI 3: SIÊNG NĂNG, KIÊN TRÌ

2

1. Kiến thức:

– HS nêu được khái niệm và biểu hiện của siêng năng, kiên trì.

– Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

– Thực hiện được những việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động.

– Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động.

– Quý trọng những người siêng năng, kiên trì; góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng, nản lòng để khắc phục hạn chế này.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, cần cù.

4

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I

1

1. Kiến thức:

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 3.

2. Năng lực:

– Năng lựng chung: Tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề.

– Năng lực riêng: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: Tự chủ, tự tin, trung thực.

5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

1

1. Kiến thức:

– Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.

– Yêu thương con người.

– Siêng năng, kiên trì.

2. Kỹ năng:

Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong cuộc sống để xử lý những tình huống cụ thể, gần gũi với sinh hoạt, học tâp của các em.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.

6

BÀI 4: TÔN TRỌNG SỰ THẬT

2

1. Kiến thức:

– HS biết sự thật là gì và biểu hiện của tôn trọng sự thật.

– Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật.

– Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.

– Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm.

7

BÀI 5: TỰ LẬP

2

1. Kiến thức:

– Nêu được khái niệm tự lập.

– Liệt kê được các biểu hiện của người có tính tự lập.

– Hiểu vì sao phải tự lập.

– Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác.

– Tự thực hiện nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở nhà trường và trong sinh hoạt cộng đồng; không dựa dẫm, ỷ lại, phụ thuộc vào người khác.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, yêu nước, nhân ái.

8

BÀI 6: TỰ NHẬN THỨC BẢN THÂN

3

1. Kiến thức:

– Nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân; biết được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.

– Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ bản thân.

– Biết tôn trọng bản thân; xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của bản thân.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, cần cù, nhân ái.

9

KIỂM TRA HỌC KỲ I

1

1. Kiến thức:

– Tôn trọng sự thật.

– Tự lập.

– Tự nhận thức bản thân.

2. Kỹ năng:

Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong cuộc sống để xử lý những tình huống cụ thể, gần gũi với sinh hoạt, học tâp của các em.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.

10

TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I

1

1. Kiến thức:

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 4 đến bài 6.

2. Năng lực:

– Năng lựng chung: Tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề.

– Năng lực riêng: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: Tự chủ, tự tin, trung thực.

11

BÀI 7: ỨNG PHÓ VỚI TÌNH HUỐNG NGUY HIỂM

3

1. Kiến thức:

– Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.

– Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.

– Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, nhân ái.

12

BÀI 8: TIẾT KIỆM

2

1. Kiến thức:

– Nêu được khái niệm tiết kiệm và những biểu hiện của tiết kiệm.

– Giải thích được vì sao phải tiết kiệm.

– Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện tiết kiệm của bản thân và người xung quanh.

– Phê phán những biểu hiện của lãng phí trong cuộc sống và trong học tập.

– Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống và trong học tập.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm.

13

BÀI 9: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

2

1. Kiến thức:

– Nêu được khái niệm công dân.

– Nêu được căn cứ xác định công dân nước CHXHCNVN.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: yêu nước, cần cù, trách nhiệm.

14

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

1

1. Kiến thức:

– Ứng phó với các tình huống nguy hiểm.

– Tiết kiệm.

– Công dân nước CHXHCNVN.

2. Kỹ năng:

Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong cuộc sống để xử lý những tình huống cụ thể, gần gũi với sinh hoạt, học tâp của các em.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.

15

TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

1

1. Kiến thức:

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 7 đến bài 9.

2. Năng lực:

– Năng lựng chung: Tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề.

– Năng lực riêng: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: Tự chủ, tự tin, trung thực.

16

BÀI 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

2

1.Kiến thức, kĩ năng:

– Nêu được quy định của Hiến Pháp nước CHXHCNVN về quyền và nghĩa vụ của công dân.

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với lứa tuổi.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

3. Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm.

17

BÀI 11: QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM

2

1.Kiến thức, kĩ năng:

– Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em.

– Nêu được ý nghĩa quyền trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

3. Phẩm chất: nhân ái, cần cù, trung thực, trách nhiệm.

18

BÀI 12: THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM

2

1.Kiến thức, kĩ năng:

– Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong thực hiện quyền trẻ em.

– Phân biệt được hành vi thực hiện và hành vi vi phạm quyền trẻ em.

– Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em.

– Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền trẻ em của gia đình, nhà trường và xã hội; bày tỏ được nhu cầu thực hiện tốt quyền trẻ em.

2. Năng lực:

– Năng lực chung: giải quyết vấn đề, giao tiếp và hợp tác.

– Năng lực đặc thù: điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tích cực tham gia các hoạt động kinh tế – xã hội.

3. Phẩm chất: nhân ái, cần cù, trung thực, trách nhiệm.

19

KIỂM TRA HỌC KỲ II

1

1. Kiến thức:

– Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

– Quyền cơ bản của trẻ em.

– Thực hiện quyền trẻ em.

2. Kỹ năng:

Biết vận dụng các kiến thức đã học vào trong cuộc sống để xử lý những tình huống cụ thể, gần gũi với sinh hoạt, học tâp của các em.

3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra.

20

TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II

1

1. Kiến thức:

– Biết được những kiến thức đã học về chuẩn mực đạo đức.

– Hiểu được ý nghĩa của các chuẩn mực đạo đức đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội.

– Củng cố các kiến thức đã học từ bài 10 đến bài 12.

2. Năng lực:

– Năng lựng chung: Tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề.

– Năng lực riêng: Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

3. Phẩm chất:

– Phẩm chất: Tự chủ, tự tin, trung thực.

V. Các nội dung khác:

TỔ TRƯỞNG

,ngày …. tháng 8 năm2021

GIÁO VIÊN

PHỤ LỤC II

KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo công văn số 5512/BGDĐT- GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDDT)

TRƯỜNG ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ … Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học 2021- 2022

1. Khối lớp 6; Số học sinh 141; Môn: Giáo dục công dân

TT

Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Số tiết

Thời điểm

Địa điểm

Chủ trì

Phối hợp

Điều kiện thực hiện

1

Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm.

– Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của các tình huống nguy hiểm đối với trẻ em.

– Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm.

– Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

3

Tuần 20 , cuối Tháng 1 năm 2022

– Tại sân thể dục

– Lớp học

Giáo viên bộ môn

– Giáo viên thể dục

– Tổng phụ trách đội

– Phòng thiết bị

– Đầy đủ dụng cụ và không gian phù hợp.

– Bộ tranh hướng dẫn các bước phòng tránh và ứng phó với tình huống nguy hiểm.

– Bộ dụng cụ cho học sinh thực hành ứng phó với các tình huống nguy hiểm

……… , ngày ….tháng …năm 2021

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button