Download

MSVCP140.DLL 94.5.01 Microsoft

Các lỗi liên quan đến msvcp140.dll

Các lỗi liên quan đến msvcp140.dll có thể phát sinh vì một vài lý do khác nhau. Ví dụ, một ứng dụng bị lỗi, msvcp140.dll đã bị xóa hoặc đặt sai vị trí, file bị hỏng bởi phần mềm độc hại có trên PC hoặc Windows registry gặp sự cố.

Các thông báo lỗi thường xảy ra nhất là:

  • The program can’t start because msvcp140.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem.
  • There was a problem starting msvcp140.dll. The specified module could not be found.
  • Error loading msvcp140.dll. The specified module could not be found.
  • The code execution cannot proceed because msvcp140.dll was not found. Reinstalling the program may fix this problem.
  • msvcp140.dll is either not designed to run on Windows or it contains an error. Try installing the program again using the original installation media or contact your system administrator or the software vender for support.

Trong phần lớn các trường hợp, giải pháp là cài đặt lại đúng cách file msvcp140.dll trên PC  vào thư mục hệ thống Windows. Ngoài ra, một số chương trình, đặc biệt là game PC, yêu cầu file DLL phải được đặt trong thư mục cài đặt game/ứng dụng.

Thông tin bổ sung về msvcp140.dll

msvcp140.dll là một phần của “Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2015” và thường được yêu cầu để chạy các chương trình phát triển bằng Visual C++.

msvcp140.dll là một phần của Microsoft Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2015

Một số game hoặc ứng dụng có thể cần file này trong thư mục cài đặt game/ứng dụng. Sao chép nó từ thư mục hệ thống của Windows vào thư mục cài đặt của game/ứng dụng sẽ khắc phục được sự cố. Đảm bảo sử dụng đúng file dll 32 bit cho phần mềm 32 bit và file dll 64 bit cho phần mềm 64 bit.

Nếu vì lý do nào đó mà việc đặt lại vị trí fiel không có tác dụng, bạn có thể cần phải cài đặt lại gói Microsoft Visual C++ Redistributable, có thể tìm thấy tại trang hỗ trợ của Microsoft này:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53840

x86 cho Windows 32bit (x86), x64 cho Windows 64bit (x64). Nếu sử dụng Windows 64bit, hãy cài đặt cả hai.

Lưu ý: Giải nén và dán file msvcp140.dll 64bit vào C:WindowsSysWOW64, msvcp140.dll 32bit vào thư mục C:WindowsSystem32.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button