Pháp Luật

Mức đóng BHXH bắt buộc mới từ ngày 01/6/2017

Tải về Bản in

Mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/6/2017

Mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/6/2017 đã giảm xuống so với mức đóng hiện tại được ban hành kèm theo Nghị định 44/2017/NĐ-CP. Riêng NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng – dưới 03 tháng thì mức đóng áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2017

Giảm mức đóng BHXH bắt buộc với người sử dụng lao động kể từ ngày 01/06/2017

Mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/6/2017

Chính phủ ký ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, hằng tháng người sử dụng lao động đóng BHXH vào Quỹ cho các đối tượng là người lao động (NLĐ) quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, với mức đóng như sau:

  • 0,5% trên mức lương cơ sở đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
  • 0,5% trên quỹ tiền lương đóng BHXH của NLĐ là các đối tượng còn lại, trừ người giúp việc gia đình.

Như vậy, so với hiện hành, mức đóng BHXH mới đã giảm đi một nửa.

Tùy vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ mà mức đóng trên có thể được điều chỉnh từ ngày 01/01/2020.

Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2017. Riêng NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng – dưới 03 tháng thì mức đóng áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động biết và áp dụng đúng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. share-data.top xin cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/6/2017. Cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXH

BHTN

BHYT

BHXH

BHTN

BHYT

HT

HT

14%

0.5 %

(hiện nay là 1%)

3%

1%

3%

8%

1%

1.5%

Tổng cộng: 21.5% (hiện nay là 22%)

Tổng cộng: 10.5%

Chú thích:

  • HT: Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất
  • LĐ: Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • OĐ: Đóng vào quỹ Ốm đau, thai sản

Nội dung nêu trên được căn cứ vào các văn bản sau đây:

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014
  • Luật việc làm năm 2013
  • Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
  • Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Giải đáp thắc mắc về mức đóng BHXH tại Nghị định 44/2017/NĐ-CP

Thời gian qua, nhiều bạn đọc thắc mắc về Nghị định 44/2017/NĐ-CP; đơn cử như sau: “Xin giải thích thêm về Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mức đóng BHXH hiện tại là 32,5%. Vậy mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của người sử dụng lao động được điều chỉnh giảm còn 0,5% thì mức đóng BHXH là bao nhiêu?”

Về vấn đề này, share-data.top xin được giải đáp rõ như sau:

Hiện nay, tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động và người sử dụng lao động là 32,5%. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 22%, người lao động đóng 10,5%.

Trong mức đóng 22% của người sử dụng lao động thì có 1% đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại điều 4 Nghị định 37/2016/NĐ-CP.

Nghị định 44/2017/NĐ-CP điều chỉnh giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp còn 0,5% và áp dụng từ ngày 01/6/2017 nên từ 01/6/2017, tổng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN của người lao động và người sử dụng lao động là 32%. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 21,5%, người lao động đóng 10,5%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button