Pháp Luật

Mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ xã không chuyên trách

Mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ xã không chuyên trách mới nhất

Mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ xã không chuyên trách mới nhất như thế nào? Phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã là bao nhiêu? share-data.top mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Ông Nguyễn Thanh Vui (TP. Đà Nẵng) làm việc tại Ban Chỉ huy quân sự phường, có bằng trung cấp quân sự, mức phụ cấp hiện hưởng là 1,86. Ông Vui hỏi, ông có được hưởng thêm phụ cấp hàng tháng 1,0 mức lương cơ sở theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND thành phố về chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, chế độ chính sách và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn TP. Đà Nẵng thì chức danh Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã là người hoạt động không chuyên trách cấp xã và được hưởng mức phụ cấp hàng tháng cụ thể như sau:

– Mức phụ cấp hàng tháng là 1,0 mức lương cơ sở.

– Thành phố hỗ trợ thêm từ ngân sách để chi trả phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn như sau: Hỗ trợ 0,52 mức lương cơ sở đối với những người không có trình độ chuyên môn; 0,86 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ trung cấp; 1,1 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ cao đẳng; 1,34 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ đại học và 1,67 mức lương cơ sở đối với những người có trình độ thạc sĩ.

Do đó, đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Vui, Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường, có trình độ trung cấp thì được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 1,86 mức lương cơ sở. Không được hưởng thêm mức phụ cấp theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã

Hỏi: Ông Nguyễn Hữu Thanh ở Quảng Ninh hỏi về quy định trả lương cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Người có lương hưu và người không có lương hưu cùng tham gia thì trả như thế nào? Tại sao mức lương ở hai tỉnh lại khác nhau? Chúng tôi là những người hoạt động không chuyên ở xã có người cũ, người mới tham gia rất muốn biết cụ thể hơn.

Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 20/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không hưởng tiền lương mà chỉ hưởng phụ cấp, mức phụ cấp cụ thể đối với mỗi chức danh và mỗi địa phương là khác nhau tùy thuộc điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Mức phụ cấp này có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức lương cơ sở.

Luật BHXH năm 2014 quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chỉ ở hai chế độ là hưu trí và tử tuất; đồng thời, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở của nhóm đối tượng này được đóng trên mức lương cơ sở.

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế, ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách.

Theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP vừa được ban hành, ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Cụ thể, cấp xã loại 1 được khoán quỹ phụ cấp bằng 20,3 tháng lương tối thiểu chung; cấp xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 18,6 tháng lương tối thiểu chung; cấp xã loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 17,6 tháng lương tối thiểu chung.

Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng được áp dụng chế độ, chính sách trên.

Thay vì quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP là mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí không quá 3 người, mức phụ cấp mỗi người không quá 1,0 hệ số mức lương tối thiểu chung, thì tại Nghị định mới ban hành quy định ngân sách trung ương thực hiện khoán quỹ phụ cấp, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau:

Đối với thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới, hải đảo; thôn thuộc xã có khó khăn về ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính và thôn thuộc xã loại 1, xã loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 tháng lương tối thiểu chung;

Đối với các thôn còn lại và các tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 tháng lương tối thiểu chung.

Nghị định 29/2013 cũng nêu rõ, cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng 90% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Riêng đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí, ngoài lương hưu hiện hưởng, hằng tháng được hưởng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng) xếp bậc 1, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button