Pháp Luật

Nhiều thay đổi về mức hưởng BHYT áp dụng từ ngày 01/7/2017

Tải về Bản in

Nhiều thay đổi về mức hưởng BHYT áp dụng từ ngày 01/7/2017

Mức lương cơ sở năm 2017 đã tăng lên kèm theo sự thay đổi về việc đóng BHXH và mức hưởng BHYT trong nhiều trường hợp cũng được điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới này. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2017

Tăng số tiền đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2017 với nhiều đối tượng

13 thay đổi dành cho cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/7/2017

Nhiều chính sách về BHXH, BHYT thay đổi từ 01/6/2017

Từ ngày 01/7/2017, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP) dẫn đến mức hưởng BHYT trong nhiều trường hợp cũng được điều chỉnh cho phù hợp với quy định mới. Cụ thể như sau:

1. Người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả (Quy định hiện hành tại Khoản 1 Công văn 2046/BHXH-CSYT ngày 06/6/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam là thấp hơn 181.500 đồng).

2. Trường hợp người bệnh được cơ sở y tế chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi mức hưởng nhưng không vượt quá 52.000.000 đồng cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật (Quy định hiện hành tại Khoản 2 Công văn 2046 là không vượt quá 48.400.000 đồng).

3. Thanh toán 100% chi phí cùng chi trả vượt quá 7.800.000 đồng đối với người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên (Quy định hiện hành theo Công văn 5544/BYT-BH ngày 19/7/2016 của Bộ Y tế là 7.260.000 đồng).

4. Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 58.500.000 đồng (Quy định hiện hành là 54.450.000 đồng); không áp dụng quy định này đối với vật tư y tế có quy định tỷ lệ thanh toán tại cột 5 Danh mục vật tư y tế tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BYT.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

  • Điểm d, đ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP.
  • Khoản 3 Điều 20 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC.
  • Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BYT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button