Giáo Dục

Ôn thi Đại học môn Toán – Chuyên đề: Mũ và Logarit

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: MŨ – LOGARIT

Vấn đề 1: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Phương trình mũ

Dạng 1: Dạng cơ bản: với a < 0 và a # 1

Dạng 2: Đưa về cùng cơ số: af(x) = ag(x) (1)

– Nếu 0 < a # 1: (1) ↔ f(x) = g(x)

– Nếu a thay đổi:

Dạng 3: Đặt ẩn phụ: Đặt t = ax, t > 0, giải phương trình ↔

Dạng 4: Đoán nghiệm và chứng minh nghiệm đó duy nhất

Phương trình Logarit

Dạng 3: Đặt ẩn phụ

Đặt t = logax sau đó giải phương trình đại số theo t

Dạng 4: Đoán nghiệm và chứng minh nghiệm duy nhất

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối D năm 2011

Giải phương trình:

Giải:

Big Data tài liệu để xem chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button