Giáo Dục

Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Tải về

Phân phối chương trình môn Địa lý lớp 6 sách Chân trời sáng tạo là mẫu với đầy đủ các nội dung của từng tiết học giúp các thầy cô giáo thuận tiện cho việc lên kế hoạch soạn và giảng dạy lớp 6 theo chương trình mới. Mời các thầy cô tham khảo.

Kế hoạch dạy học môn Địa lý lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Tuần

Tiết PPCT

Bài

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

Tên chủ đề

Ghi chú

1

1

Bài mở đầu

Tại sao cần học địa lí?

CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ – PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

2

2

Bài 1

Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

3

3

Bài 1

Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí (tiếp theo)

4

4

Bài 2

Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

5

5

Bài 3

Tìm đường đi trên bản đồ

6

6

Bài 3

Tìm đường đi trên bản đồ (tiếp theo)

7

7

Bài 4

Lược đồ trí nhớ

8

8

Kiểm tra giữa kì

CHƯƠNG 2 : TRÁI ĐẤT – HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

9

9

Bài 5

Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

10

10

Bài 6

Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

11

11

Bài 6

Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả (tiếp theo)

12

12

Bài 7

Chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả

13

13

Bài 7

Chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả (tiếp theo)

14

14

Bài 8

Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

15

15

Bài 9

Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa

16

16

Bài 9

Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa (tiếp theo)

17

17

Ôn tập học kì I

18

18

Kiểm tra cuối kì I

Học kì 2

Tuần

Tiết PPCT

Bài

Tên bài học

Nội dung điều chỉnh

Tên chủ đề

Ghi chú

19

19

Bài 10

Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

20

Bài 10

Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản (tiếp theo)

20

21

Bài 10

Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản (tiếp theo)

22

Bài 11

Thực hành Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

21

23

Bài 12

Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất

24

Bài 12

Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất (tiếp theo)

22

25

Bài 12

Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất (tiếp theo)

26

Bài 13

Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất

23

27

Bài 13

Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất (tiếp theo)

28

Bài 13

Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất (tiếp theo)

24

29

Bài 14

Biến đổi khí hậu và ướng phó với biến đổi khí hậu

30

Bài 14

Biến đổi khí hậu và ướng phó với biến đổi khí hậu (tiếp theo)

25

31

Bài 15

Thực hành phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

32

Ôn tập kiểm tra giữa kì 2

26

33

Kiểm tra giữa kì 2

CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

26

34

Bài 16

Thủy quyển, vòng tuần hoàn của nước, nước ngầm, băng hà

27

35

Bài 16

Thủy quyển, vòng tuần hoàn của nước, nước ngầm, băng hà (tiếp theo)

36

Bài 16

Thủy quyển, vòng tuần hoàn của nước, nước ngầm, băng hà (tiếp theo)

28

37

Bài 17

Sông và Hồ

38

Bài 17

Sông và Hồ (tiếp theo)

29

39

Bài 18

Biển và đại dương

40

Bài 18

Biển và đại dương (tiếp theo)

30

CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

41

Bài 19

Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

42

Bài 19

Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình (tiếp theo)

31

43

Bài 20

Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

44

Bài 20

Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới (tiếp theo)

32

45

Bài 21

Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

32

46

Bài 22

Dân số và phân bố dân cư

33

47

Bài 22

Dân số và phân bố dân cư (tiếp theo)

48

Bài 23

Con người và thiên nhiên

34

49

Bài 23

Con người và thiên nhiên (tiếp theo)

50

Bài 24

Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên

35

51

Ôn tập học kì II

52

Kiểm tra cuối kì II

Mời các thầy cô và các bạn tham khảo thêm các giáo án và tài liệu khác của bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 6 trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu của share-data.top.vn

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button