Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 13


Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Phiếu bài tập cuối lớp 1: Tuần 13 được website sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và học viết nhanh. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1: Tuần 12

Bài tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 13

Họ và tên: ……………………………………..

Lớp: 1 …

TOÁN

Bài 1. Tính:

1 + 6 = …

7 – 3 = …

7 + 0 = …

7 – 0 = …

2 + 5 = …

7 – 2 = …

6 + 1 = …

7 – 1 = …

3 + 4 = …

7 – 5 = …

5 + 2 = …

7 – 6 = …

Bài 2. Tính:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 13

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 13

Bài 4. >, <, =?

3 + 4 ….7

3 + 5 …. 7 – 1

7 – 2 …. 7 – 3

7 – 2 …. 6

4 + 0 …. 7 – 3

7 + 0 …. 7 – 0

6 + 1…. 5

3 + 4 …. 5 + 1

1 + 4 …. 7 – 2

4 + 4 …. 8

3 + 4 …. 2 + 6

1 + 7 …. 8 + 0

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 13

TIẾNG VIỆT

*/ Đọc:

an

at

ăn

ăt

ân

ât

am

ap

ăm

ăp

âm

âp

ang

ac

ăng

ăc

âng

âc

Bé Lâm tập đi

Nhà bạn Giang có bé Lâm. Bé đang lẫm chẫm tập đi. Bé chăm chỉ lần ghế tập đi khắp nhà. Có khi vấp ngã, bé i ỉ nhè. Giang dỗ bé, Giang chẳng hề mắng bé. Bé rất quý Giang.

*/ Bài tập:

*/ Viết: Bố mẹ học sinh đọc từng tiếng (hoặc từ dễ viết) cho con viết.

Bé Lâm tập đi

Bé Lâm đang lẫm chẫm tập đi. Bé chăm chỉ lần ghế tập đi khắp nhà.

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm Toán lớp 1 và môn Tiếng Việt 1 đầy đủ để học tốt Toán, Tiếng Việt hơn. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button