Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17


Bài tập cuối tuần tiếng Anh 1 tuần 17: G g

Tài liệu bài tập tiếng Anh cuối tuần 17 lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 1 do website.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 1 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 cơ bản khác nhau giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập những Từ vựng tiếng Anh có chứa chữ G hiệu quả.

1. Write

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

2. Colour and trace.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

3. Match and colour.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

4. Do the puzzle.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 1 Tuần 17

ĐÁP ÁN

1. Write

1 – girl

2 – guitar

3 – garden

4 – goat

2. Colour and trace.

What’ s that? (Đây là gì?)

It’s a goat. (Đó là một con dê.)

3. Match and colour.

1 – goat – a

2 – girl – b

3 – guitar – b

4. Do the puzzle.

1 – girl; 2 – goat; 3 – garden; 4 – guitar

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 17 môn tiếng Anh 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button