Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1


Bài tập tuần 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

Phiếu bài tập lớp 3 môn Tiếng Anh cuối tuần 1 có đáp án nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh mới do website.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bài tập Tiếng Anh 3 Tuần 1 liên quan đến Lesson 1, Lession 2 Unit 1 Hello giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

  • Xem lại Hướng dẫn học Unit 1 lớp 3 tại: Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Hello
  • Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 1 MỚI

1. Write the missing letter.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

2. Circle a or b

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

3. Complete the sentence

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

4. Read and match

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

5. Write the response.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

6. Find and circle

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

7. Read the text and answer the following questions

My name is Anna. I am nine. I am from America. I have got a mother, a father and a younger sister. My sister is a little girl. She is two. I am a pupil, but my sister is not a pupil. We are a happy family

1. What is the girl’s name?

______________________________________________________

2. How old is she?

______________________________________________________

3. Where is she from?

______________________________________________________

4. How old is her sister?

______________________________________________________

5. Is her sister a pupil?

______________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 -Tuần 1

1. Write the missing letter.

1 –  Hello (Xin chào)

2 – Goodbye (Chào tạm biệt)

3 – Nice to meet you. (Rất vui được gặp bạn)

4 – How are you? (Bạn khỏe không?)

2. Circle a or b

1 – b. How (Bạn khỏe không?)

2 – b. you (Tôi khỏe, cảm ơn.)

3 – a. Miss Hien (Xin chào, cô là Hiền,)

4 – a. Nice (Rất vui được gặp em)

5 – a. Hello (Xin chào, em là Nam. Rất vui được gặp cô.)

3. Complete the sentence

1 – I

Xin chào Mai va Nam. Tớ là Phong.

2 – you – I

A: Bạn khỏe không?

B: Mình khỏe. Cảm ơn.

3 – you

Rất vui được gặp bạn;

4. Read and match

2 -c; 3 – b; 4 – a;

5. Write the response.

1 – Hi/ Hello

2 – I fine. Thanks

3 – Nice to meet you, too.

4 –  Good bye. See you again

6. Find and circle

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1

7. Read the text and answer the following questions

1. The girl’s name is Anna/ Her name is Anna

2. Nine/ She is nine (years old)

3. She is from America

4. Her sister is two

5. No, she isn’t

* Xem thêm bài tập tuần 2 tiếng Anh 3 tại:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 2

Trên đây là nội dung của Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button