Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo – Tuần 2


Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo – Tuần 2 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo do website.com sưu tầm và đăng tải. website.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo – Tuần 2

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Circle the starting sound

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

1. a b c

2. a b c

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

3. c d e

4. c d e

Exercise 2: Look and complete the words

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo - Tuần 2

1. _ i g

2. t u _

3. _ a t

Exercise 3: Answer these following questions

1. What is your favorite color?

_________________________________

2. Do you like purple?

_________________________________

3. How are you?

_________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo – Tuần 2

Exercise 1: Circle the starting sound

1. a

2. c

3. e

4. d

Exercise 2: Look and complete the words

1. f

2. b

3. b

Exercise 3: Answer these following questions

1. I like + (màu sắc)

2. Yes, I do/ No, I don’t

3. I’m great.

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo – Tuần 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Giải Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! – Lesson 3 SBT, Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit Starter: Hello! (số 1)…. được cập nhật liên tục trên website.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button