Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 1


Tiếng Anh lớp 2 Unit 1 có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 1 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức do website.com sưu tầm và đăng tải. website.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Xem thêm: Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party MỚI

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 1

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look and write

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

1. p _ _ _ _

2. p _ _ _ _

3. c _ _ _

II/ Choose the correct answer

1. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

A. The pasta is yummy

B. The popcorn is yummy

2. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

A. I like piza

B. I like pizza

3. Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 1

A. Today is my birthday

B. Today is my bithday

III/ Answer the questions

1. What food do you like?

______________________________

2. Do you like pasta?

______________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 – Tuần 1

I/ Look and write

1. party

2. pasta

3. cake

II/ Choose the correct answer

1. B

2. B

3. A

III/ Answer the questions

Hướng dẫn: Học sinh đọc câu hỏi và trả lời

Gợi ý trả lời

1. I like + pasta/ popcorn/ pizza/…

2. Yes, I do/ No, I don’t

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Từ vựng Unit 1 lớp 2 At my birthday party, Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 1: At my birthday party (số 1)…. được cập nhật liên tục trên website.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button