Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3


Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 có đáp án

Tài liệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3 nằm trong bộ tài liệu Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức do website.com sưu tầm và đăng tải. website.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 2 sách Tiếng Anh lớp 2 hiệu quả.

Lưu ý : Bạn đọc kéo xuống cuối trang nhấp chọn Tải về để download tài liệu.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard MỚI

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and complete the word

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3

1. _ i k e

2. p _ z z a

3. p _ p p y

Exercise 2: Answer the following question

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3

1. Is he flying a kite?

______________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3

2. Is he riding a bike?

______________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức - Tuần 3

3. Is she playing with a puppy?

______________________

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. Lina/ Where/ is/ ?/

_________________________________

2. yard/ She’s/ the/ in/ ./

_________________________________

3. Is/ bike/ a/ she/ riding/ ?/

_________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3

Exercise 1: Look at the pictures and complete the word

1. bike

2. pizza

3. puppy

Exercise 2: Answer the following question

1. Yes, he is

2. Yes, he is

3. No, she isn’t

Exercise 3: Reorder these words to have correct sentences

1. Where is Lina?

2. She’s in the yard.

3. Is she riding a bike?

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 4 MỚI

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức – Tuần 2, Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard…. được cập nhật liên tục trên website.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button