Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 10


Phiếu bài tập tuần 10 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 10 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 chất lượng cao MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 + 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 10

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Unscramble the following words

1. DNUORPYLA

: ______________

4. YGM

: ______________

2. SSROCLAOM

: ______________

5. HOSCOL

: ______________

3. RGLAE

: ______________

6. SIMUC

: ______________

Exercise 2: Circle the correct answer for the question

1. What’s your school’s name?

A. It’s Hoa Mai Primary School

B. No, it isn’t

C. My name is Hoa

2. How do spell your school name?

A. That’s C-H-U-V-A-N-A-N

B. No, it isn’t

C. It’s a school

3. May I come in?

A. Yes, you can

B. Yes, you can’t

C. No, you can

Exercise 3: Find the opposite word

1. new

><

_______________

2. short

><

_______________

3. small

><

_______________

Exercise 4: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. May/ sir/ come/ I/ in/ ?/

_____________________________________________________

2. school/ Is/ your/ that/ ?

_____________________________________________________

3. old/ rubber/ Is/ this/ ?

_____________________________________________________

Exercise 5: Match

1. Hello. I’m Anna

A. My name is Tony. Nice to meet you

2. What’s your name?

B. Hi, Anna. I’m Peter

3. May I come in?

C. P-E-T-E-R

4. How do you spell your name?

D. I am eight years old

5. How old are you?

E. Sure, you can

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 10

Exercise 1: Unscramble the following words

1. DNUORPYLA

: PLAYGROUND

1. YGM

: GYM

2. SSROCLAOM

: CLASSROOM

2. HOSCOL

: SCHOOL

3. RGLAE

: LARGE

3. SIMUC

: MUSIC

Exercise 2: Circle the correct answer for the question

1. A

2. A

3. A

Exercise 3: Find the opposite word

1. new

><

old

2. short

><

long

3. small

><

large

Exercise 4: Rearrange these words to make meaningful sentences

1. May I come in sir?

2. Is that your school?

3. Is this rubber old?

Exercise 5: Match

1. B

2. A

3. E

4. C

5. D

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 11 MỚI

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 10. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 6 lớp 3 nâng cao: Stand up!, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button