Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 12


Phiếu bài tập tuần 12 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 12 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 13 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 12

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. classroom

B. six

C. gym

D. library

2. A. large

B. small

C. big

D. table

3. A. desk

B. open

C. go

D. close

Exercise 2: Write the correct words under the pictures

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 12

1. ______________________

2. ______________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 12

3. ______________________

4. ______________________

Exercise 3: Circle the correct words and write

1. ___________________(This/ These) is my school bag.

2. That is my _________________ (pen/ pens).

3. Those are my ________________ (notebook/ notebooks)

4. Those are my rulers. ____________ (It is/ They are) short

5. That is my classroom. ___________(It is/ They are) large

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then correct

1. This is m rubber. It are very long.

__________________________________________

2. My school big is very olds.

__________________________________________

3. May I coming in?

__________________________________________

Exercise 5: Reorder the words to make correct sentences

1. new/ that/ Is/ rubber?/ your

__________________________________________

2. are/ my/ not/ These/ notebooks

__________________________________________

3. those/ Lan’s/ Are/ books?

__________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 12

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. A

Exercise 2: Write the correct words under the pictures

1. School bag

2. Pencil case

3. Pencil sharpener

4. computer

Exercise 3: Circle the correct words and write

1. ________This___________(This/ These) is my school bag.

2. That is my ________pen_________ (pen/ pens).

3. Those are my ______notebooks__________ (notebook/ notebooks)

4.Those are my rulers. _____It is_______ (It is/ They are) short

5.That is my classroom. _____They are______(It is/ They are) large

Exercise 4: Underline the mistake in each sentence then correct

1. are => is

2. olds => old

3. coming => come

Exercise 5: Reorder the words to make correct sentences

1. Is that your new rubber?

2. These are not my notebooks

3. Are those Lan’s books?

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 12. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 11, …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button