Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 30


Phiếu bài tập tuần 30 môn Tiếng Anh lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 30 do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyên mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 30

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Write

0. play

: playing

1. listen

: _____________

2. clean

: _____________

3. read

: _____________

4. write

: _____________

5. swim

: _____________

II/ Look at the pictures and answer the questions

1. What are you doing?

_____________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30

2. What are they doing?

_____________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30

3. What is she doing?

_____________________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao - Tuần 30

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. _________ is your teacher? – He is in the classroom.

A. What

B. Where

C. When

D. Who

2. Jolie and her mother are in the kitchen. They are ___________.

A. cooking

B. having

C. sleeping

D. listening

3. Where does ______________ work?

A. your uncles

B. your mommy

C. your aunts

D. your friends

4. The bags ___________ nice.

A. is

B. am

C. are

D. do

5. They __________ now.

A. dance

B. are dance

C. are dancing

D. do dance

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 30

I/ Write

1. listening

4. writing

2. cleaning

5. swimming

3. reading

II/ Look at the pictures and answer the questions

1. I am watching TV

2. They are cooking

3. She is riding a bike

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. B

2. A

3. B

4. C

5. C

Trên đây website.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 30. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 3 nâng cao – Tuần 31, Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 nâng cao: What are you doing? …. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button