Giáo Dục

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 35


Bài tập Toán tuần 35 lớp 3

Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 35 được website sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Giá trị của biểu thức 36117 : 9 + 14213 x 4 = ? là:

A. 72904

B. 72964

C. 60865

D. 96982

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số liền trước của số 5965 là:

A. 4965

B. 5964

C. 5966

D. 5955

Bài 3. Số lẻ liền sau số 2007 là:

A. 2008

B. 2009

C. 2017

D. 2005

Bài 4. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 26 con

Bài 5. Dùng 4 chữ số lẻ: 1, 3, 5, 7 để viết tất cả các số có 4 chữ số khác nhau thì viết được bao nhiêu số:

A. 24 số

B. 30 số

C. 18 số

D. 12 số

Bài 6. 4m 4 dm = ………………. cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 440

B. 44

C. 404

D. 444

Bài 7: Đặt tính rồi tính:

86127 + 4258

4216 x 5

65493 – 2486

4035 : 8

Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi 72cm, chiều rộng bằng 1/8 chu vi. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

Bài 9 :Với 4 chữ số: 0; 3; 4; 5. Hãy lập các số có 4 chữ số, sao cho mỗi số có các chữ số khác nhau.

a, Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

b, Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất trong dãy số trên.

….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán đã được website.com soạn đủ 35 tuần. Các bạn có thể tham khảo thêm cả Bài tập môn Toán hình học lớp 3, là phần hình học dành cho các em học sinh tự luyện tập và củng cố lại kiến thức, có rất nhiều các dạng bài đã được website đăng tải và cập nhập hàng ngày.

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần Toán 3: Tuần 35. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button