Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 13/03


Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 2 có đáp án

Phiếu bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2 ngày 13/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 2 chương trình mới năm 2019 – 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 2 có đáp án được xây dựng dựa theo nội dung Từ vựng tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 2 giúp các em nhắc lại kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Circle the odd one out.

a. ring robot rocket sun
b. tiger umbrella ugly up
c. star snake under seal
d. tree tent tiger star
e. Pony seal star sun

2. Rearrange by writing the numbers.

a. Here/ ring./ is/ a/

……………………………………………….

b. the/ seal!/ at/ Look

………………………………………………….

c. under/ tree/ a / A / tent

………………………………………………..

d. in/ an / umbrella./ It / up / is

……………………………………………..

e. under/ a / tent./ tiger/ a / There/ is

……………………………………….

f. snake/ The/ in/ the/ is / sun/ today

………………………………………….

3. Translate into Vietnamese.

a. Here is a rabbit

.……………………………………………….

b. Look at the seal!

……………………………………………….

c. There is a tiger under a tree .

………………………………………………..

ĐÁP ÁN

1. Circle the odd one out.

a – sun; b – tiger; c – under; d – star; e – pony

2. Rearrange by writing the numbers.

a – Here is a ring.

b – Look at the seal!

c – A tent under the tree.

d – It is an up in umbrella.

e – There is a tiger under the tree.

f – The snake is in the sun today.

3. Translate into Vietnamese.

a – Đây là một con thỏ.

b – Hãy nhìn con hải cẩu!

c – Có một con hổ ở dưới cái cây.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 13-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 2 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, … được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button