Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 08/04


Phiếu bài tập ngày 08/04 môn tiếng Anh 3 mới

Nối tiếp bộ đề ôn tập tiếng Anh ở nhà lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, bài tập ôn tập ngày 08/04 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 3 mới khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 3 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 08/04

Task 1. Underline the mistakes and correct them.

1. How is you? I’m fine

__________________________

2. What is you name?

_____________________

3. It is a pencils

______________________

4. How are your?

_______________________

5. What are this?

________________________

Task 2. Choose the correct answer.

1. I …………………….two dolls

A. have

B. has

C. am

2. There is ………..on the table

A. a pen

B. two pens

C. pen

3. …………am ten years old.

A. I

B. he

C. she

4. ………….is your name?

A. what

B. who

C. Hi

5. …………..the weather?

A. how’s

B. what’s

C. hi

Task 3. Match

1. How are you?

a. It’s a book.

2. What’s your name?

b. Yes, it is

3. What’s this?

c. I’m fine, thank you.

4. What color is this?

d. My name’s John.

5. Is this a pencil?

e. It’s black and pink.

ĐÁP ÁN

Task 1. Underline the mistakes and correct them.

1 – is thành are;

2 – you thành your;

3 – pencils thành pencil;

4 – your thành you;

5 – are thành is;

Task 2. Choose the correct answer.

1 – A; 2 – A; 3 – A; 4 – A; 5 – A;

Task 3. Match

1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – e; 5 – b;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 3 ngày 08-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button