Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 06/03


Phiếu bài tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Bài ôn tập trong thời gian nghỉ dịch bệnh môn tiếng Anh 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 mới do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 4 giúp các em nhắc lại kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 06/03

Task 1. Odd one out:

1. a. Australian b. Malaysian c. Vietnamese d. America
2. a. Wednesday b. Yesterday c. Saturday d. Tuesday
3. a. February b. Library c. March d. July
4. a. May b. April c. Ninth d. June
5. a. twenty b. twenty-third c. twenty-three d. twenty-nine

Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

0

A

Mai: Hi Lan. Where were you last weekend?

B

Lan: I read books and did my project.

C

Mai: What did you do there?

D

Lan: No. They were on the beach.

E

Mai: Did you go there with your friends?.

F

Lan: I was in the school library.

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out:

1 – d; 2 – b; 3 – b; 4 – c; 5 – b;

Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 – F; 2 – C; 3 – B; 4 – E; 5 – D

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 4 các môn Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 06-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button