Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 20/04


Phiếu bài tập ở nhà lớp 4 môn tiếng Anh ngày 20/04

Nằm trong bộ đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 4, phiếu bài tập ngày 20/04 môn Anh 4 có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng Anh lớp 4 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Look and write. There is one example.

Ví dụ: adecn → d a n c e

1. msiw → _ _ _ _

2. gsin →_ _ _ _

3. koco → _ _ _ _

4. wdar → _ _ _ _

5. ksaet → _ _ _ _ _

Task 2. Read and write YES or NO.

Hello, I’m Mia from Oxford Primary School. It’s Monday today. We have Art and Science today. I’m in the Art class now. The girls are drawing flowers. The boys are making paper planes. It was Sunday yesterday. I was at home. In the morning, I painted a picture. In the afternoon, I played tennis. In the evening, I played computer games.

1. Mia is a pupil at Oxford Primary School.

2. She has Art and Science on Mondays.

3. All pupils are drawing flowers in the Art class now.

4. Yesterday Mia was at school.

5. She painted a picture on Sunday morning.

Task 3. Order the words.

1. festival / Tet / a / in / is / Viet Nam / big

_____________________________

2. decorate / the / we / house / Tet / before

___________________________________________________.

3. in / the / Eve / they / New Year’s / watch / displays / firework

___________________________________________________.

4. you / Christmas / do / what / at / do

___________________________________________________?

5. a / presents / of / get / Children’s / lot / on / Children / Day

___________________________________________________.

6. twentieth / Teachers’ / is / the / Day / on / of / November

___________________________________________________.

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write. There is one example.

1 – swim; 2 – sing; 3 – cook; 4 – draw; 5 – skate;

Task 2. Read and write YES or NO.

1 – YES; 2 – YES; 3 – NO; 4 – NO; 5 – YES;

Task 3. Order the words.

1 – Tet is a big festival in Viet Nam.

2 – We decorate house before Tet.

3 – They watch firework displays in the New Year’s Eve.

4 – What do you do at Christmas?

5 – Children get a lot of presents on Children’s Day.

6 – Teachers’ Day is on the twentieth of November.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 20-04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button