Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 26/03


Phiếu bài tập môn tiếng Anh 4 mới ngày 26/03

Đề ôn tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Corona ngày 26/03 dành cho học sinh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới năm 2019 – 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 có đáp án được biên tập bám sát SGK tiếng Anh 4 mới giúp các em ghi nhớ kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Reorder the letter to make a meaningful word.

1. o o n n

2. o i n m g r n

3. f t o o r n a n e

4. t g i n h

5. v e e n n i g

6. y a d

Task 2. Read and write True / False

Dear Tony,

My name’s Linh. I’m from Thai Binh, Viet Nam. My school is Hung Nhan Primary School. Today is the twenty – fourth of March. It’s my birthday. I’m happy. I have many birthday presents from my friends. We play hide – and – seek and sing a lot of Vietnamese songs together. What about you? When’s your birthday?

Write to me soon,

Linh.

1. Linh’s birthday is on 24th, March.

2. Her school is International School.

3.Linh is from Ha Noi.

4. They play hide-and-seek and sing a lot of Vietnamese songs together.

Task 3. Choose the correct answer

1. Tom is from Australia. He is . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A. Australia

B. Australias

C. Autralian

D. Autralia

2. Linda is from Japan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nationality is Japanese.

A. your

B. our

C. her

D. his

3. What do you do ………. . Fridays? – I go to school in the morning.

A. in

B. on

C. at

D. from

4. We have English on ………………………….

A. Mondays and Fridays

B. July and August

C. Mondays and September

D. November and December

5. My birthday is on the………. of October.

A. seven

B. seventh

C. eight

D. five

ĐÁP ÁN

Task 1. Reorder the letter to make a meaningful word.

1 – noon;

2 – morning;

3 – afternoon;

4 – night;

5 – evening;

6 – day;

Task 2. Read and write True / False

1 – True; 2 – False; 3 – False; 4 – True;

Task 3. Choose the correct answer

1 – C; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – B

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 26-03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button