Giáo Dục

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 03/04


Bài tập phòng dịch Corona lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 ngày 03/04 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới năm 2019 – 2020 do website.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 mới khác nhau giúp các em ôn luyện hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch – Ngày 03/04

Task 1. Read and write True (T) or False (F).

Mai lives in Ha Noi, but her hometown is Nam Dinh Province in the north of Viet Nam. Last weekend, Mai’s family went back to their hometown to visit her grandparents. They went to Nam Dinh Railway Station by train. From there, they went to her grandparents’ house by bus. The family were happy to see them. The following day, they went to the seaside, swam in the sea and ate seafood. They came back home late in the evening.

1. Mai’s hometown is Ha Noi.

2. Her grandparents live in Nam Dinh Province.

3. Mai’s family went to her hometown last year.

4. They went there by coach.

5. They were on the beach the following day.

Task 2. Read and complete

Flowers; different; went; holidays; were;

Linda and Tom (1)……… on their holidays. They went to (2)…………places. Linda (3)…….. to the Festival of (4)………in Da Lat. Tom joined a sports festival. They enjoyed their (5)………….. very much.

Task 3. Look and write the correct words.

sea; cave; sandcastle; mountain; countryside

1. It is very large and has a lot of water.

2. It is outside cities and towns, with fields and trees.

3. A very high hill, often with rocks near the top.

4. It is of sand to look like a castle, usually built by a child on a beach

5. A large hole in the side of a hill, mountain or under the ground.

Task 4. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

A

Mai: I have four: Art, Maths, English and Science. I like English the best.

B

Tom: I have English four times a week, too.

C

Mai: Four times a week. What about you?

0

D

Tom: How many lessons do you have today, Mai?

E

Tom: Really? How often do you have it?

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and write True (T) or False (F).

1 – F; 2 – T; 3 – F; 4 – F; 5 – T;

Task 2. Read and complete

1 – were; 2 – different; 3 – went; 4 – Flowers; 5 – holidays;

Task 3. Look and write the correct words.

1 – sea; 2 – countryside; 3 – mountain; 4 – sandcastle; 5 – cave;

Task 4. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 – A; 2 – E; 3 – C; 4 – B;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 03-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên website.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button