Giáo Dục

Phương án thi viên chức Hà Nội 2019

Tải về Bản in

Phương án thi viên chức Hà Nội 2019

Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội có công văn gửi Bộ Nội vụ: Về việc xin ý kiến hình thức tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục của thành phố Hà Nội năm 2019. Dưới đây là nội dung chi tiết các phương án thi tuyển viên chức Hà Nội năm 2019, mời các bạn cùng tham khảo.

Tính đến nay, Thành phố đã tiếp nhận 20.767 phiếu đăng ký tuyển dụng trên tổng số 11.182 chỉ tiêu.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng theo 3 hình thức: thi tuyển, xét tuyển và xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng.

Đối với hình thức thi tuyển viên chức

Thực hiện theo 2 vòng (Vòng 1: thi trắc nghiệm thực hiện trên máy tính gồm các kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học; Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành).

Tuy nhiên trong quá trình tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của các Quận, huyện, thị xã và các thí sinh dự thi.

Cụ thể: Đề nghị thực hiện hình thức xét tuyển, miễn thi môn ngoại ngữ, tin học và kiến thức chung nhằm giải quyết các kiến nghị của các giáo viên hợp đồng tại nhiều Quận, huyện.

Đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức (xét đặc cách)

Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố đề xuất: Xét đặc cách viên chức đối với những giáo viên đã có thời gian hợp đồng lao động tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị về việc bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế trong thời điểm hiện nay sẽ gặp những khó khăn sau:

Việc xét tuyển với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức (xét đặc cách) được quy định tại khoản 7 điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Theo đó điều kiện để xem xét tiếp nhận viên chức đối với các trường hợp sau:

“Các trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở các vị trí làm việc theo yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội cộng dồn) gồm:

Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Tuy nhiên theo công văn cũng nói rõ việc xét tuyển đặc cách sẽ gặp phải nhiều khó khăn như chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết nội dung này và chất lượng, tính công bằng của giáo viên được đặc cách không được đảm bảo.

Đối với hình thức xét tuyển viên chức

Thực hiện tuyển dụng viên chức giáo dục theo hình thức xét tuyển quy định tại Khoản 5, Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí làm việc.

Vòng 2: Phỏng vấn thực hoặc thực hành kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Cũng theo Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức thành phố Hà Nội hình thức xét tuyển như trên sẽ đáp ứng được nhiều yêu cầu:

_ Đảm bảo thực hiện đúng Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ.

_ Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10/5/2018 trong phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018 về việc quản lý và sử dụng viên chức, hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập của ngành y tế, giáo dục.

_ Vẫn đảm bảo nâng cao chất lượng tuyển dụng đúng quy định, đồng thời tuyển được những người có kinh nghiệm giảng dạy vào vị trí tuyển dụng.

_ Giải quyết được những vấn đề mà dư luận xã hội đang quan tâm trên địa bàn Hà Nội.

Như vậy căn cứ theo đề xuất này thì sẽ có 3 phương án thi, tuyển dụng viên chức giáo dục tại Hà Nội.

Phương án thứ 1: Thi tuyển 2 vòng. Phương án 2: Xét đặc cách cho một số trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức. Phương án thứ 3: Xét tuyển theo 2 vòng.

Đối với phương án 2, thành phố đang tìm cách giải quyết thấu tình đạt lý đặc biệt là đối với các giáo viên hợp đồng. Phương án thứ 1 và phương án thứ 3 nhiều khả năng vẫn sẽ được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button