Giáo Dục

Quy định về sĩ số lớp học bậc tiểu học mới nhất

Tải về Bản in

Quy định về sĩ số lớp học bậc tiểu học

Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh. Đây là quy định về sĩ số lớp học bậc tiểu học. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo để thấy được những quy định, điều lệ mới nhất của trường tiểu học hiện nay.

Theo Điều 17 Điều lệ trường tiểu học quy định:

– Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh.

Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc nhiều môn học. Biên chế giáo viên một lớp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Ở những địa bàn đặc biệt khó khăn có thể tổ chức lớp ghép nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học. Số lượng học sinh và số lớp trình độ trong một lớp ghép phù hợp năng lực dạy học của giáo viên và điều kiện địa phương.

– Mỗi lớp học được chia thành các tổ học sinh. Mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học.

– Đối với những lớp cùng trình độ được lập thành khối lớp để phối hợp các hoạt động chung.

– Tùy theo điều kiện ở địa phương, trường tiểu học có thể có thêm điểm trường ở những địa bàn khác nhau để thuận lợi cho trẻ đến trường. Hiệu trưởng phân công một Phó Hiệu trưởng hoặc một giáo viên chủ nhiệm lớp phụ trách điểm trường.

Như vậy, với quy định nêu trên thì mỗi lớp học ở bậc tiểu học có không quá 35 học sinh. Tuy nhiên trên thực tế, vì nhiều lý do khách quan nên nhiều trường của nhiều địa phương đã phải linh động tăng sĩ số lớp học lên đến hơn 40 em, có những trường lên đến 50 em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button