Giáo Dục

Review Unit 2 lớp 6 School


Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School Review trang 88 89

Nằm trong bộ Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit năm 2021, Soạn tiếng Anh Review Unit 2 lớp 6 School bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 6 i-Learn Smart World giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do website.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang xem: Review Unit 2 lớp 6 School

Listening Review unit 2 School lớp 6 trang 88

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer A, B or C. Em sẽ nghe 5 đoạn hội thoại ngắn. Em sẽ được nghe 2 lần. Trong mỗi đoạn hội thoại sẽ có 1 câu hỏi. Với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.

Click để nghe

Đáp án

1 – B; 2 – A; 3 – A; 4 – B; 5 – A;

Reading unit 2 lớp 6 School Review trang 88

Read the text. Choose the correct answer A, B or C. Đọc đoạn văn. Chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 – A; 2 – B; 3 – B; 4 – C;

Vocabulary Review unit 2 School tiếng Anh 6 trang 89

Fill the blanks with the word in the box. Hoàn thành chỗ trống bằng từ trong bảng.

Đáp án

2 – fantasy

3 – arts and crafts

4 – novel

5 – sign up

6 – literature

7 – geography

8 – drama club

Grammar Review unit 2 School i-Learn Smart World 6 trang 89

Circle the correct words. Chọn đáp án đúng.

Đáp án

2 – Mine

3 – playing

4 – by

5 – is;

6 – dancing

7 – yours;

8 – drawing

Pronunciation trang 89 Review Unit 2 lớp 6 School

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of following question. Khoanh tròn từ có trọng âm khác với những từ còn lại.

Đáp án

2 – A; 3 – không có đáp án; 4 – D; 5 – B;

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 Unit 2 School Review trang 88 89 chi tiết nhất. Ngoài ra, website.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 2 lớp 6 School khác nhau như:

Từ vựng Unit 2 lớp 6 School

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button