Giáo Dục

Soạn Anh 6 Unit 1 Video SGK Cánh Diều


Giải sách Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Xin giới thiệu đến quý độc giả Soạn Anh Unit 1 Video SGK Cánh Diều nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 6 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Soạn Anh 6 Unit 1 Video SGK Cánh Diều

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi bạn xem)

Soạn Anh 6 Unit 1 Video SGK Cánh Diều

Circle the correct answer. What do you know about sports?

(Khoanh tròn chọn câu trả lời đúng. Em biết gì về các môn thể thao?)

Kayaking, rock climbing, and mountain biking are all__________.

(Chèo thuyền kayak, leo núi và đi xe đạp leo núi đều là__________)

a. team sports

(môn thể thao đồng đội)

b. extreme sports

(môn thể thao mạo hiểm)

c. water sports

(môn thể thao dưới nước)

Gợi ý đáp án

b. extreme sport

Kayaking, rock climbing, and mountain biking are all extreme sport.

(Chèo thuyền kayak, leo núi và đi xe đạp leo núi đều là những môn thể thao mạo hiểm.)

WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Soạn Anh 6 Unit 1 Video SGK Cánh Diều

A. Check your answer to the Before You Watch question.

(Kiểm tra câu trả lời của em cho câu hỏi ở phần Before You Watch.)

Gợi ý đáp án

Kayaking, rock climbing, and mountain biking are all extreme sport.

(Chèo thuyền kayak, leo núi và đi xe đạp leo núi đều là những môn thể thao mạo hiểm.)

B. Watch the video again. Match each person to their favorite sport.

(Xem lại video. Nối mỗi người với môn thể thao yêu thích của họ.)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Soạn Anh 6 Unit 1 Video SGK Cánh Diều

Talk with a partner. What places do you remember from the video? What other extreme sports do you know?

(Nói với bạn. Em nhớ những nơi nào từ video? Những mạo thể thao mạo hiểm khác mà em biết là gì?)

Trên đây website.com đã giới thiệu Soạn Anh Unit 1 Video SGK Cánh Diều. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Soạn Anh 6 Unit 1 Comprehension SGK Cánh Diều, Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Language Focus SGK Cánh Diều, Soạn Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Reading SGK Cánh Diều…. được cập nhật liên tục trên website.com. Bên cạnh Tiếng Anh 6, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ Văn 6.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button