Giáo Dục

Soạn Anh 6 Unit 3 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều


Giải sách Tiếng Anh lớp 6 Unit 3

Xin giới thiệu đến quý độc giả Soạn Anh 6 Unit 3 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 6 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Xem thêm: Soạn Anh 6 Unit 3 Preview SGK Cánh Diều MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bên cạnh Tiếng Anh 6, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ Văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Soạn Anh 6 Unit 3 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. PRONUNCIATION

A. Listen and repeat.

(Nghe và đọc theo).

1. There are

2. They’re

B. Listen. Circle They are or They’re.

(Nghe. Khoanh vào They are hoặc They’re).

1. (There are / They’re) 800 fish in the tank.

2. (There are / They’re) in the seaweed.

3. (There are / They’re) between two rocks.

4. (There are / They’re) seven kinds of sea turtles.

5. (There are / They’re) two crabs on the rock.

Đáp án gợi ý

Đang cập nhật

C. Work with a partner. Take turns to read the sentences in B.

(Làm việc với bạn cùng học. Thay nhau đọc những câu ở phần B).

II. COMMUNICATION

Draw and ask. Choose four animals from the box above and draw them on the beach picture. Ask a partner questions about the animals in his or her picture. Then draw your partner’s picture on page 133. Compare the pictures.

(Vẽ và hỏi. Chọn bốn loài vật từ hộp trên và vẽ chúng vào bức tranh biển cả. Hỏi một người bạn những câu hỏi về các loài động vật ở trong bức tranh của bạn ấy. Sau đó vẽ bức tranh của bạn vào trang 133. So sánh những bức tranh với nhau).

Hướng dẫn

Student A: What animals are there in your picture? Is there a shark?

(Có những loài động vật nào trong bức tranh của bạn vậy? Có con cá mập nào không?)

Student B: Yes, there is a shark.

(Có,có một con cá mập bạn nhé.)

Student A: Where is it?

(Nó ở đâu vậy?)

Student B: It’s behind the seaweed.

(Nó ở đằng sau đám rong biển.)

Trên đây website.com đã giới thiệu Soạn Anh 6 Unit 3 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Soạn Anh 6 Unit 3 Preview SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 3 Language Focus SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 3 The Real World SGK Cánh Diều…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button