Giáo Dục

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, Cộng đồng

Thông qua việc thực hiện các dạng bài tập điền từ, tìm bộ phận câu, đặt câu hỏi cho các bộ phận, soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, Cộng đồng sẽ giúp các em mở rộng vốn từ về cộng đồng, có thêm hiểu biết về những thành ngữ, có khả năng đặt câu hỏi thành thạo.

Soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ, Cộng đồng

Hướng dẫn giải:

Câu 1 (trang 65 sgk Tiếng Việt 3): Dưới đây là một số từ có tiếng cộng hoặc tiếng đồng và nghĩa của chúng.

Trả lời:

soan bai luyen tu va cau mo rong von tu cong dong 2

Câu 2 (trang 66 sgk Tiếng Việt 3): Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào, không tán thành thái độ nào ?

Trả lời:

Em tán thành thái độ :
– Chung lưng đấu cật.
– Ăn ở như bát nước đầy

Em không tán thành thái độ.
– Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.

Câu 3 (trang 66 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các bộ phận của câu :

– Trả lời câu hỏi : “Ai (cái gì, con gì) ?”
– Trả lời câu hỏi : “Làm gì ?”

a) Đàn sếu đang sải cánh trên cao.
b) Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về.
c) Các em tới chỗ ông cụ lễ phép hỏi.

Trả lời:

a) Đàn sếu đang sải cánh trên cao.
→ Đàn sếu trả lời câu hỏi :
Những con gì đang sải cánh trên cao ?
→ đang sải cánh trên cao trả lời cho câu hỏi :
Đàn sếu đang làm gì ?

b) Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ ra về.
→ đám trẻ trả lời câu hỏi :
Sau một cuộc dạo chơi, ai ra về ?
→ ra về trả lời câu hỏi :
Sau một cuộc dạo chơi, đám trẻ làm gì ?

c) Các em tới chỗ ông cụ lễ phép hỏi.
→ Các em trả lời câu hỏi :
Ai tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi ?
tới chỗ ông cụ, lễ phép hỏi trả lời câu hỏi :
Các em làm gì ?

Câu 4 (trang 66 sgk Tiếng Việt 3): Đặt câu hỏi cho các bộ phận trong câu sau:

a) Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.
b) Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút.
c) Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng.

Trả lời:

a) Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.
– Câu hỏi cần đặt : Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân ?

b) Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút.
– Câu hỏi cần đặt : Ông ngoại làm gì ?

c) Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng.
– Câu hỏi cần đặt: Mẹ tôi làm gì ?

———————-HẾT———————

Bên cạnh Soạn bài Những chiếc chuông reo các em cần tìm hiểu thêm những bài soạn khác trong Tiếng Việt lớp 3 như Soạn bài Tiếng ru, nghe viết hay phần Tập làm văn: Kể về người hàng xóm nhằm củng cố kiến thức Tiếng Việt lớp 3 của mình


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button