Giáo Dục

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 – ngắn nhất Kết nối tri thức

Tài liệu Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 môn Ngữ văn lớp 6 ngắn gọn, chi tiết gồm 2 trang trả lời các câu hỏi theo tiến trình bài học: trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Tập 1 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 ngắn nhất:

Thực hành tiếng Việt trang 74

Cụm động từ và cụm tính từ

Câu 1 trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1: 

vẫy hai con lại gần” → vẫy chào cả nhà, vẫy tay, vẫy đuôi mừng rỡ,…

Câu 2 trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1: 

a. Nhìn (động từ trung tâm) ra ngoài sân (bổ sung hướng, địa điểm)

thấy (động từ trung tâm) đất khô trắng (bổ sung đối tượng)

b. lật (động từ trung tâm) cái vỉ buồm (bổ sung đối tượng)

lục (động từ trung tâm) đống quần áo rét (bổ sung đối tượng)

c. hăm hở (bổ sung cách thức) chạy (động từ trung tâm) về nhà lấy áo (bổ sung hướng, địa điểm)

Câu 3 trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1: 

(1) Chị Sơn và mẹ Sơn đã trở dậy, đnag ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống→ thông báo mỗi chuỗi hoạt động kế tiếp.

(2) Sơn lo quá, sắp ăn, bỏ đũa đứng dậy, van→ nguyên nhân – kết quả.

Câu 4 trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1: 

nứt nẻ những đường nho nhỏ” → đã nứt nẻ hết, nứt nẻ bàn tay, nứt nẻ lắm…

Câu 5 trang 74,75 SGK Ngữ văn 6 tập 1: 

a. trong (tính từ trung tâm) hơn mọi hôm (bổ sung ý nghĩa so sánh)

b. rất (bổ sung ý nghĩa chỉ mức độ) nghèo (tính từ trung tâm)

Câu 6 trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1: 

a. Trời rét đậm.

b. Tòa nhà cao nhất thị trấn này.

c. Cô ấy đẹp rạng ngời.

 

Xem thêm

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 – ngắn nhất Kết nối tri thức (trang 1)

Trang 1

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 74 – ngắn nhất Kết nối tri thức (trang 2)

Trang 2

Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button