Giáo Dục

Soạn bài Từ ghép

Nội dung soạn bài Từ ghép hôm nay ôn lại kiến thức về từ ghép, nắm được cách phân loại của từ ghép cũng như biết cách giải bài tập về từ ghép.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Các loại từ ghép
• Từ ghép có hai loại: từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập.
• Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính.

2. Nghĩa của từ ghép
• Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa, nghĩa của nó hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.
soan bai tu ghep

• Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa, nghĩa của nó khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.
soan bai tu ghep

II. THỰC HÀNH – LUYỆN TẬP

A. Hướng dẫn làm bài tập trong SGK.

1. Đây là bài tập xếp các từ ghép đã cho vào bảng phân loại: từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập. Các em cần căn cứ vào phần Kiến thức cần nhở trên đây, đặc biệt là Nghĩa của từ ghép (từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa, từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa) để xếp các từ trên cho đúng.

Gợi ý:

soan bai tu ghep

2. Đây là bài tập chọn tiếng thích hợp đặt sau tiếng chính để tạo từ ghép chính phụ. Các em cần suy nghĩ để chọn đúng tiếng phụ đó trong các tiếng đã cho.

Gợi ý:

soan bai tu ghep lop 7

3. Tương tự như bài tập 2, nhưng để tạo ra từ ghép đẳng lập.

Gợi ý:

huong dan soan bai tu ghep lop 7

4. Đây là câu hỏi đòi hỏi các em phải suy luận để trả lời (cần chú ý: nghĩa của từ ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó). Như vậy, có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở vì sách và sở là danh từ chỉ sự vật tồn tại dưới dạng cá thể, có thể đếm được. Còn sách vở là từ ghép đẳng lập có nghĩa tổng hợp – khái quát chỉ chung cả loại nên không thể nói một cuốn sách vở.

Gợi ý:

– Có thể nói một cuốn sách, một cuốn vở vì “sách”, “vở” là danh từ đếm được chỉ sự vật cụ thể.
– Không thể nói một cuốn sách vở vì “sách vở” là từ ghép đẳng lập mang nghĩa khái quát, không đếm được.

5.

a) Hoa hồng là một loại hoa (như hoa thược dược, hoa lan, hoa huệ,…) chứ không phải là hoa có màu hồng (trong thực tế có cả hoa hồng bạch tức là hoa hồng màu trắng). Như vậy không phải mọi thứ hoa có màu hồng đều gọi là hoa hồng.
b) Áo dài là một loại áo, cho nên cái áo ấy có thể ngắn (câu nói đúng).
c) Cà chua là một loại quả, có thể chua, có thể ngọt (câu nói đúng).
d) Cá vàng là một loại cá cảnh để chơi (có màu vàng, màu đỏ, màu đen,…). Như vậy không phải mọi loại cá màu vàng đều là cá vàng.

6. So sánh nghĩa của các từ ghép:

  • mát(chính) tay(phụ), nóng(chính) lòng(phụ)

=> từ ghép chính phụ (phân nghĩa, nghĩa hẹp hơn nghĩa của tiếng chính)

  • gang thép, tay chân (không phân ra tiếng chính, tiếng phụ)

=> từ ghép đẳng lập (hợp nghĩa, nghĩa khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó)

7*. Theo mẫu, chúng ta có thể phân tích cấu tạo của từ ghép có ba tiếng như sau:
soan bai tu ghep

  •  

————————HẾT————————–

Để học tốt Ngữ Văn 7 các em sẽ được hướng dẫn soạn và trả lời câu hỏi trong SGK bao gồm Soạn bài Liên kết trong văn bản và phần Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê để các em nắm vững kiến thức Ngữ Văn lớp 7 hơn

Hơn nữa, Soạn bài Thành ngữ là một bài học quan trọng trong chương trình Ngữ Văn 7 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

Trong chương trình học Ngữ Văn 7 phần Nêu cảm nhận về bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến là một nội dung quan trọng các em cần chú ý chuẩn bị trước.

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-tu-ghep-38311n.aspx
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button