Giáo Dục

Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Biên bản

Soạn văn 9 siêu ngắn bài: Biên bản sgk ngữ văn lớp 9 tập 2. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Hãy lựa chọn những tình huống sau đây cần viết vào văn bản trong các trường hợp sau:

Trả lời

Những tình huống cần viết văn bản là: a, c, d

Bài tập 2: Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời

Phần mở đầu:

1.Quốc hiệu tiêu ngữ

 

2. Tên văn bản

 

3. Thời gian địa điểm

 

4. Lí do cuộc họp và thành phần tham dự

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC

 

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP 9A2

 

Khai mạc lúc: 10h- 11h, ngày 6/4/2018, tại lớp 9A2

Lí do: giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Đội viên chi đội lớp 9A2

Bí thư:

Lớp trưởng:

Liên đội trưởng:

Thư kí:

Phần nội dung: diễn biến,kết quả của sự việc

1.Đánh giá của liên chi đội về tình hình rèn luyện và phấn đấu trong thời gian qua của chi đội và phương hướng hoạt động trong thời gian tới

2. Nêu ý nghĩa của sự việc và các thành viên ưu tú

3. Các đội viên giới thiệu, phân tích và thảo luận

4.Biểu quyết danh sách giới thiệu

5. Tuyên bố kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc

 

Phần kết thúc:

Họ tên, chữ kí

 

Chủ tọa                      Thư kí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button