Pháp Luật

Thông báo 3345/TB-TCT năm 2016 tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử

Tải về Bản in

Thông báo 3345/TB-TCT năm 2016 tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử

Thông báo 3345/TB-TCT năm 2016 về Kế hoạch tạm dừng Hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực do Tổng cục Thuế ban hành ngày 25/05/2016 để phục vụ nâng cấp hệ thống.

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  ——-

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: 3345/TB-TCT

  Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

  THÔNG BÁO
  KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC

  Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:

  STT

  Tên ứng dụng

  Lịch dừng ứng dụng

  1

  Hệ thống Kê khai qua mạng

  Tạm dừng hoạt động:

  Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h00 ngày 28/05/2016;

  Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h00 ngày 28/05/2016.

  2

  Hệ thống Nộp thuế điện tử

  Tạm dừng hoạt động:

  Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h00 ngày 28/05/2016;

  Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h00 ngày 28/05/2016.

  6

  Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực

  Tạm dừng hoạt động:

  Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h00 ngày 28/05/2016;

  Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h00 ngày 28/05/2016.

  Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.

  Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử và Hóa đơn điện tử có mã xác thực./.

  Nơi nhận:

  • Cục Thuế các tỉnh/thành phố;
  • Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT (để phối hợp thực hiện);
  • Website ngành Thuế;
  • Dự án Hoá đơn điện tử có mã xác thực;
  • Các Ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ NTĐT với TCT (để thực hiện;
  • Lưu VT, CNTT (3b).

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Nguyễn Đại Trí

  Tham khảo thêm: Quy định về hóa đơn điện tử

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Check Also
  Close
  Back to top button