Biểu Mẫu

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

Tải về

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa:

Mục đích: Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Đối tượng áp dụng: Các chủ sở hữu phương tiện thủy nội địa.

Hồ sơ cần thiết:

– Đơn xin đăng ký (theo mẫu).

– Hai ảnh cỡ (9 x 12) chụp toàn cảnh phương tiện trạng thái nổi nhìn từ mạn phải.

– Danh sách thuyền viên.

– Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thủy nội địa do cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền cấp.

– Hóa đơn thuế giá trị gia tăng của máy và vỏ.

– Biên lai thu thuế trước bạ.

– Phương tiện chuyển vùng đến: Nộp toàn bộ hồ sơ gốc của phương tiện nơi chuyển vùng đến, chủ mới phải có hợp đồng mua bán phương tiện (có thị thực của cơ quan công chứng Nhà nước) và Giấy chuyển vùng của nơi đăng ký cũ chuyển đến.

– Phương tiện chuyển đi: Chủ phương tiện phải nộp:

+ Đơn xin chuyển vùng.

+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

+ Cơ quan đăng ký cấp giấy chuyển vùng, xóa tên trong sổ đăng ký, chuyển trả toàn bộ hồ sơ gốc.

Phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật: Bao gồm các giấy tờ phải nộp như trên và bổ sung các giấy tờ sau:

– Đơn xin đăng ký lại (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận đăng ký cũ.

– Hoá đơn máy (nếu thay đổi máy).

– Hoá đơn vỏ (nếu thay đổi vỏ).

Quy trình:

– Cấp đơn xin đăng ký phương tiện thủy nội địa và danh bạ thuyền viên hướng dẫn chủ sở hữu điền vào đơn xin theo nội dung đã quy định.

– Tiếp nhận hồ sơ do chủ sở hữu nộp, kiểm tra hồ sơ, viết các yêu cầu xử lý để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và giới thiệu cho chủ sở hữu đi đóng thuế trước bạ.

– Tiếp nhận lại hồ sơ sau khi chủ sở hữu đã đi đóng thuế trước bạ, hoàn chỉnh hồ sơ và trình lãnh đạo duyệt.

– Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa cho chủ sở hữu, thu lệ phí theo quy định, vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ.

Lệ phí: Theo Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đãm bảo trật tự án toàn giao thông đường thủy nội địa.

Thời gian: Cơ quan đăng ký có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý: Căn cứ quyết định số 15/2008/QĐ.BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Giao thông Vận tải, thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button