Biểu Mẫu

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm âm nhạc

Tải về

Thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm âm nhạc

Bản quyền bài hát, tác phẩm âm nhạc đang là một trong những vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Bản quyền bài hát nói riêng và bản quyền âm nhạc nói chung phải được làm thủ tục đăng ký bảo hộ tác phẩm âm nhạc. Mời các bạn cùng tham khảo trình tự thủ tục tiến hành gồm các bước như dưới đây.

Đơn đề nghị cấp phép biểu diễn nghệ thuật

Đơn đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

Giấy đăng ký tổ chức cho đoàn nghệ thuật nước ngoài biểu diễn

Nhịp sống xã hội không ngừng phát triển, phạm vi hoạt động của công nghệ thông tin cũng không ngừng mở rộng, đặc biệt là mạng xã hội – nơi mọi giá trị tinh thần, vật chất của con người ở tất cả các lĩnh vực nghệ thuật, văn học, điện ảnh,… được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Chúng ta cũng không còn xa lạ gì với những câu chuyện về những tác phẩm âm nhạc bị nghi vấn là “ăn cắp”, “đạo nhạc” nữa. Thực tế này cho thấy việc đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả cho các tác phẩm ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả là một trong những bước quan trọng trong việc bảo hộ tác phẩm do chính tác giả sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đây là việc làm có ý nghĩa, mang lại giá trị thiết thực và tránh làm phát sinh nhưng tranh chấp không đáng có về tác phẩm đó.

Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn, được các nhạc sĩ sáng tác ra trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác và được nhà nước bảo hộ qua hình thức bản quyền tác giả.

Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về việc đăng ký bảo hộ tác phẩm âm nhạc như sau:

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả:

 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả.
 • Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
 • 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả. 01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.
 • Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
 • Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định (3), (4), (5), (6) phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

Thời hạn Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

 • Cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kýquyền liên quan có quyền cấp lại, đổi, huỷ bỏ giấy chứng nhận đó.
 • Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button