Biểu Mẫu

Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài

Tải về

Thủ tục giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài:

Mục đích: Giải quyết việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nư­ớc ngoài.

Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh Việt Nam.

Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con. Trường hợp cha/mẹ/người giám hộ nhận mẹ/cha cho con chưa thành niên (mẫu số 4a); Trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ (mẫu số 4b). Trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên (mẫu số 4c).

– Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với ng­ười n­ước ngoài và công dân Việt Nam ở n­ước ngoài) của ngư­ời nhận và ng­ười đư­ợc nhận là cha, mẹ, con.

– Bản sao giấy khai sinh của ngư­ời đ­ược nhận là con trong tr­ường hợp nhận con; của ngư­ời nhận cha, mẹ trong trư­ờng hợp xin nhận cha, mẹ.

– Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và ng­ười đ­ược nhận có mối quan hệ cha, mẹ, con.

– Bản sao hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam ở trong n­ước); thẻ thư­ờng trú (đối với ngư­ời nư­ớc ngoài thư­ờng trú tại Việt Nam) của ngư­ời nhận cha, mẹ, con.

Lệ phí:

– Lệ phí đăng ký việc nhận cha, mẹ, con: 1.000.000đ/1 trư­ờng hợp.

– Lệ phí đăng ký lại việc nhận cha, mẹ, con: 2.000.000đ/1 trư­ờng hợp.

– Lệ phí cấp bản sao: 5.000đ/1 bản.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 28 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư­ pháp.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

– Quyết định số 04/2007/QĐ-BTP ngày 13/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

– Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button