Biểu Mẫu

Thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Tải về

Thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Căn cứ Khoản 3 Điều 8 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp về bảo hiểm y tế: “3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), … có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng … ; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh”

Thủ tục nhập hộ khẩu cho trẻ sơ sinh

Chính sách bảo hiểm mới và thủ tục điều chỉnh năm sinh trên sổ BHXH

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

1. Hồ sơ yêu cầu

Cha mẹ muốn thực hiện cùng lúc 3 thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho con dưới 6 tuổi cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Tờ khai đăng ký khai sinh.
 • Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.
 • Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ thì nộp thêm văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật.
  • Xem thêm: Bản thỏa thuận mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
  • Xem thêm: Phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu – Mẫu HK04
 • Sổ hộ khẩu.Trường hợp trẻ em có cha, mẹ nhưng không đăng ký thường trú cùng cha, mẹ mà đăng ký thường trú cùng với người khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của UBND cấp xã; ý kiến đồng ý của chủ hộ và Sổ hộ khẩu của chủ hộ.
 • Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu quy định.

2. Tiếp nhận hồ sơ

 • Cha mẹ sẽ nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định trên tại UBND cấp xã. UBND cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết liên thông cả 3 thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch của UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trên cơ sở danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu do cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp được niêm yết tại UBND cấp xã, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu.
 • Trường hợp người dân chưa có Tờ khai đăng ký khai sinh, Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế thì công chức tư pháp – hộ tịch cấp cho người dân các mẫu giấy tờ đó theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ của người dân đầy đủ, đúng quy định, thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và tạm thu lệ phí để đăng ký thường trú cho trẻ em (nếu có); viết giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người dân. Trong giấy hẹn trả kết quả phải ghi rõ yêu cầu của người dân, giấy tờ nộp trong hồ sơ và thời gian trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.
 • Trường hợp yêu cầu thực hiện liên thông các thủ tục hành chính không thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của cơ quan mình theo quy định tại Thông tư liên tịch này thì công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để người dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm triển khai sau khi tiếp nhận hồ sơ

 • Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày; trường hợp hồ sơ tiếp nhận sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì giải quyết trong ngày làm việc tiếp theo.
 • Sau khi đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp – hộ tịch có trách nhiệm:
  • Lập hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm các loại giấy tờ: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; Sổ hộ khẩu và bản sao Giấy khai sinh;
  • Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.
 • UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú cho cơ quan có thẩm quyền đăng ký cư trú. Ngay sau khi nhận được hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) do xã chuyển đến, cơ quan có thẩm quyền đăng ký cư trú kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ, lệ phí đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện đăng ký thường trú cho trẻ em và trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng ký thường trú (nếu có) cho xã để trả cho người dân.
 • UBND xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho BHXH cấp huyện. Ngay sau khi nhận được hồ sơ do xã chuyển đến, BHXH cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, BHXH cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em và chuyển lại cho xã.

4. Thời hạn nhận kết quả:

 • Thời hạn tối đa người dân sẽ nhận được nhận kết quả liên thông cả 3 thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi là không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ. (Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan BHXH cấp huyện hoặc cơ quan đăng ký cư trú từ 50km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết nối internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 5 ngày làm việc).
 • Người nộp hồ sơ đến UBND cấp xã, nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả liên thông các thủ tục hành chính. Nếu người nộp hồ sơ có yêu cầu nhận kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính qua dịch vụ chuyển phát thì đăng ký với UBNDcấp xã và phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button