Pháp Luật

Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc gì 2022?

Nộp thuế là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi công dân Việt Nam theo quy định, Nhà nước sử dụng nguồn thuế từ ngân sách nhà nước để phục vụ cho lợi ích chung toàn xã hội. Thuế là gì? Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc gì? Bài viết dưới đây share-data.top.vn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về nội dung này.

1. Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc?

Thuế là khoản thu chủ yếu, quan trọng, chiếm trên 90% các khoản thu cho Ngân sách nhà nước. Nhà nước thu thuế nhằm điều chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và định hướng phát triển kinh tế và đảm bảo sự bình đẳng giữa những chủ thể kinh doanh và công bằng xã hội.

Ngoài những mục đích trên, thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc gì? chúng ta cùng tìm hiểu sâu hơn những hoạt động mà không thuộc mục đích nộp thuế vào ngân sách nhà nước thông qua bộ câu hỏi trắc nghiệm dưới đây nhé:

Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không dùng vào công việc…

A. chi trả lương cho công chức

B. tích lũy cá nhân

C. làm đường sá, cầu cống

D. xây dựng trường học công

Với câu hỏi trên, đáp án đúng là B. Lý do chọn đáp án B: Thuế nộp vào ngân sách nhà nước không được dùng vào tích lũy cá nhân.

Nhà nước là đại diện cho nhân dân và vì nhân dân, mọi hoạt động quản lý nhà nước đều được phục vụ mục đích công ích cho xã hội. Thông qua hoạt động đánh thuế cá nhân, doanh nghiệp, Nhà nước thực hiện vai trò của mình trong quản lý nền kinh tế và xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường bộ, đường sắt, bệnh viện, trường học, hệ thống thủy lợi…

2. Thuế là gì?

Trong giao dịch mua bán hàng hóa hàng ngày, chúng ta hay bắt gặp các khoản thu thuế bên cạnh giá tiền của hàng hóa đó. Bên cạnh đó, người lao động thường xuyên phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp. Vậy thuế là gì?

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật quản lý thuế có quy định thuế là một trong những nguồn thu của ngân sách nhà nước như sau:

Thuế được hiểu theo nghĩa phổ biến nhất đó là một khoản thu bắt buộc, không bồi hoàn trực tiếp của Nhà nước đối với các tổ chức và các cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung.

Ngoài ra, còn có khái niệm khác “Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau”.

3. Đặc trưng cơ bản của thuế

Thuế là nguồn thu quan trọng trong ngân sách nhà nước được nhà nước quản lý và quy định chặt chẽ. Do vậy, thuế mang những đặc trưng cơ bản sau đây:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button